Tweede Graad

Alles is energie! Alle ogenschijnlijk vaste materie heeft een trillingsniveau en een frequentie. Onze Ziel woont in ons lichaam en heeft haar eigen frequentie. De frequentie van ons lichaam verandert en stijgt gedurende en na een inwijding in Reiki. Tijdens de negentig dagen oefenperiode van zelf-behandeling met Eerste Graad, ontstaat er een natuurlijke periode van reiniging van onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen.

Na het observeren en ervaren van deze innerlijke reiniging en genezing die Reiki op natuurlijke en organische wijze brengt (gewoonlijk zo’n 3 tot 10 maanden) is het mogelijk dat een gevoel van “Ik wil meer weten” aanbreekt en de ‘innerlijke denker’ van binnenuit prikkelt.

Soms komt die prikkeling om verschillende redenen. Het kan komen door een wens een familielid te steunen die te ver weg woont om fysieke behandelingen te geven. Soms is er een persoonlijke crisis; het verlies van een ouder of partner, een verhuizing of wisseling van baan, een ‘lege nest syndroom’, maakt duidelijk dat er genezing op een dieper niveau noodzakelijk is. Reiki geeft duidelijke en persoonlijke ‘tekenen’ aan de Reiki student dat hij/zij klaar is voor de volgende stap. Wat de reden ook is, het is geen mentale beslissing om Tweede Graad te leren maar eerder een gevoel in je hart dat de volgende fase van groei in Bewustzijn aangeeft. Alles wat dan nodig is, is dat de Persoonlijkheid er gevolg aan geeft!

In het algemeen neemt de Reiki student contact op met de Reiki master door wie hij/zij ingewijd is in de Eerste Graad en praat over de innerlijke drang Tweede Graad te gaan doen. Mogelijk is het verzoek zo goed getimed dat de Reiki master juist die week een Tweede Graads klas geplant had! Goddelijke Timing!

Tweede Graads Reiki willen leren geeft een persoonlijk bereidheid aan om een dieper committent aan te gaan voor je eigen genezing als ook een belofte aan jeZelf om het pad van Dienstbaarheid te willen volgen. Tweede Graad studenten leren de symbolen, die Dr. Usui ontvangen heeft tijdens zijn ‘Bergtop ervaring’, te gebruiken.

Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’

Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.