Na de Storm – Hogere Lichtfrequenties

7 november 2012, 9:30, San José, Costa Rica

Geliefde Vrienden,

Wat we deze avond zien in onze wereld lijkt al weer te veranderen. De verkiezingen in de VS zijn voorbij en we krijgen nog eens vier jaar van hoop terwijl de president werkt aan balans, order en rechtvaardigheid voor de bevolking. De mensen herstellen nog van de orkaan van een week geleden en er bouwt zich al weer een storm op in dezelfde regio. Velen hebben nog geen elektriciteit of comfort en worden alweer geconfronteerd met nog een moeilijke storm. Onze economische, religieuze en psychologische systemen brokkelen af terwijl we de grote Planetaire schoonmaak meemaken. Hoe kunnen we helder, liefdevol en positief blijven met deze huidige veranderingen die zo vele broeders en zusters overal uitdagen? Graag jullie commentaar.

 

Zeer Geliefden,

Als we zoeken naar de positieve aspecten van veranderingen die plotseling in jullie persoonlijk leven worden aangekondigd, zouden jullie naar jullie wereld kunnen kijken vanuit een hoger perspectief. Klim in de uitkijktoren van jullie Bewustzijn en bekijk van daaruit wat er lijkt te gebeuren. Zien jullie hoe jullie het systeem beoordelen wanneer je het observeert? Vraag jezelf het volgende af:

  1. Zijn de systemen en gedachtenvormen die jullie Planeet en de Mensheid aan de rand van de vernietiging en ongemak hebben gebracht dezelfde als die waarvan de status quo jullie zouden willen behouden?
  2. Zijn de financiële en economische systemen gebaseerd op de Universele Wet van Rechtvaardigheid?
  3. Zijn jullie religieuze instituten dienstbaar aan de mens in het ontdekken van de soevereiniteit van de Ziel, de onderlinge verbondenheid met elkaar en laten ze de glorie van jullie Goddelijke Zelf zien?
  4. Zijn jullie psychologische patronen duidelijk een voorbeeld voor Liefde, één Ziel voor alles in het Leven?

Wanneer jullie een positief antwoord kunnen geven op de vragen, dan zouden ze niet veranderd hoeven worden en zouden ze niet afbrokkelen zoals je terecht hebt opgemerkt.

  1. In het aanzien van tragedie en uitdaging komt de ware Menselijke Geest naar voren en worden liefde en service in grote en kleine liefdevolle daden getoond wanneer de ene ziel voor de andere zorgt in hun worsteling.
  2. De geheime en onterechte controle op het globale geldsysteem wordt ontmantelt en het aangeboren Menselijke gevoel van rechtvaardigheid wordt geactiveerd. Openbare protesten voor verandering en individuen die werken naar rechtvaardigheid worden het gemeenschappelijke doel. Niet langer kan de bevoorrechte minderheid de controle behouden en de minder bedeelde meerderheid hongerig en arm houden.
  3. De Mensheid is snel uit een lange periode van Spirituele Middeleeuwen aan het ontwaken naar de Renaissance van Licht en Goddelijke Waarheid, met de kennis dat het Goddelijke binnenin jullie dagelijkse keuzes kan begeleiden. Inderdaad, jullie WETEN dat jullie een keus hebben in de manier waarop je denkt en dat jullie heldere geest en liefdevolle intenties jullie helpen een Vreugdevol Leven voor jezelf en voor ieder ander in de Eenheid van Licht kan scheppen.
  4. Met het nieuwe Ontwaken van de Mensheid, met Waarheid in jullie Bewustzijn, respecteren en eren jullie het Goddelijke in iedere Ziel. Liefde leidt jullie. Jullie weten hoe je elkaar moet liefhebben en jullie kunnen jullie Eenheid met het Goddelijke accepteren.

Wij observeren jullie momenten vol van Licht, jullie “AHA!” momenten, jullie liefdevolle harten in actie en jullie intentie anderen te helpen in een wereld die wakker wordt. Wij juichen en wij zijn onder de indruk van de moedige daden tijdens het omslaan van de balans naar de Goddelijke Matrix en vernieuwde volmaakte patronen. Door jullie individuele en collectieve Zielskeuze in deze tijd op Aarde te komen, glanst de Mensheid en stijgt op naar de Vierde en naar de Vijfde Dimensionele Werkelijkheid waar Vrede en Overvloed zo dichtbij zijn als jullie verlangen het te manifesteren. Jullie kunnen niet meer twijfelen; Licht, Liefde en Vreugde zijn het eindresultaat van al jullie uitdagingen.

Wat gebeurt er in de energie dat zo velen van ons een grote intensiteit voelen die ons trekt naar herinneringen van enkele van onze pijnlijke persoonlijke geschiedenissen?

Wanneer de instroom van hogere Liefde- en Lichtfrequenties de Lichtgolven binnen het elektromagnetische veld van de Planeet versnelt, kunnen alle gedachten, gevoelens en herinneringen niet meer in dezelfde hogere frequentie meetrillen en moeten geschoond en verwijderd worden. In de psyche en de cellen geneest Liefde alles wat niet liefdevol is. Uit noodzakelijkheid zullen de Hogere trillingen die in contact komen met lagere trillingen, de lagere trillingen dwingen te verhogen totdat ze resoneren met het Licht. Liefde is een hoge trilling van Licht en draagt alle informatie om die vastgelopen en niet liefdevolle herinneringen waar je naar vroeg, in je Bewustzijn te brengen, te ontmantelen en te genezen.

Stel je een glas met modderig water voor die je een tijdlang onaangeroerd hebt laten staan. De modder heeft zich onder in het glas verzamelt en verhard. Zolang het glas en het water niet verstoord wordt, kan de modder wel zichtbaar zijn, maar het water er boven is redelijk helder. Wanneer er een stroom vers helder water het glas binnenstroomt, het vult en overstroomt, beweegt de modder. Het vertroebelt het water in het glas. Blijf je helder water toevoegen dan zal de modder over de rand van het glas verdwijnen, totdat het heldere water alle modder van de bodem uit het glas gespoeld heeft. Dit is een vergelijkbaar met wat er met ieder van jullie, die toegestemd heeft gereinigd te worden van jullie ‘modderige herinneringen’ verborgen in de cellen van jullie lichaam, gebeurt. Wanneer je eenmaal de openbaringen uit het verleden ziet, vier deze herinneringen dan en sta toe dat ze van je verleden genezen worden. Je zult de Lichtheid van al je cellen voelen. Weiger de gedachten niet, noch de pijn, maar laat de ‘modder van je gedachten’ met een zachtmoedig mededogenvol en dankbaar hart, los.

Is dat de bedoeling van de stormen en aardbevingen die door zoveel mensen worden ervaren? Deze activiteiten van Aarde schonen de gedachtenvormen van oude patronen in de Mensen in de getroffen gebieden?

Wij herinneren er aan dat jullie gedachtenpatronen niet alleen ander mensen die gevoelig zijn voor de wolk van massabewustzijn raken, maar ook de Planeet. Door haar wens de energiefrequenties te verlichten en Haar trilling te verhogen, creëert het weer op Aarde vortexen om Aarde in staat te stellen steeds hogere Licht quotiënten te omvatten. Op die manier faciliteit Moeder Aarde hogere trillingen voor alle Levensvormen in en op Haar. Het is Haar actieve rol in het Ascentie Plan.

Wij melden jullie, Geliefden, dat de intenties van Licht en Liefde die de afgelopen paar maanden door een grote groep Mensen als zegen aan de Moeder Planeet is gegeven, dankbaar is geaccepteerd en zij hebben Haar energie zachtmoediger gemaakt. Haar bevingen en stormen hebben niet het niveau van verwoesting als mogelijk was geweest als jullie, Lieve Mensen, de Moeder niet hadden gediend met jullie Licht intenties, met jullie Liefde en bezorgdheid, met jullie gebeden en zegeningen, niet alleen voor de Planeet maar voor elkaar.

Denk Licht en Licht zal door allen om jullie heen ervaren worden. Iedereen wordt beter van Liefde voor iemand anders. Heb als doel goed te doen met een liefdevol hart en je innerlijke stormen en bevingen zullen ook verminderen. Dat is de Universele Wet; Zo Boven, zo beneden; Zo binnen, zo buiten.

Ken de Waarheid en je zult genezen zijn in het Licht.

 

Dat is alles voor nu.

11:40

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.