Orkaan Sandy – de nasleep

Woensdag 31 oktober 2012, 3:50 San José, Costa Rica,

Geliefde Vrienden,

Terwijl ik wakker word, voel ik de wens om met jullie samen te zijn. Ik vraag me af wat jullie advies zou zijn aan de miljoenen mensen die, ondanks dat ze orkaan Sandy overleefd hebben, nu aankijken tegen maanden zo niet jaren van herstel na de ravage van de storm. Was er niets dat de Ruimte Broeders konden doen om zulke ravage te voorkomen? Graag jullie commentaar.

Geliefden,

Inderdaad! Wij wensen jullie troost en hoop te brengen, maar we zien de moeilijkheden die miljoenen zielen nu ondergaan als gevolg van de opruiming die de Moeder aan Oostelijke kustlijn van het Noorden van de Verenigde Staten heeft gehouden.

Dit was geen ‘gewone’ storm of orkaan, maar was het resultaat van een combinatie of Galactische, planetaire en interplanetaire omstandigheden die voor jullie al een lange tijd zijn opgebouwd.

In de eerste plaats is het belangrijk je er aan te herinneren dat Moeder Aarde reageert op dat deel van de mensheid in de derde dimensie dat lijden veroorzaakt bij hun menselijke broeders en zusters met hun angstgedachten, boze handelingen en intenties en het tonen van overmatige misbruik van macht. Het maakt de mens bescheiden te weten dat de Moeder de kracht heeft en niet toestaat overheerst te worden door menselijke hebzucht. Wij hebben al eerder gesproken over de toename van Lichtfrequenties die resulteren in en gevolgd worden door een toename van de schaduw en collectieve donkere handelingen. De waarheid hieromtrent wordt uitgedrukt in de Universele Wet van Actie en Reactie, de Wet van Oorzaak en Gevolg, de derde dimensie Wet van Karma; zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden.

En over de betrokkenheid van Ruimte Broeders het volgende; het is jou conclusie, gebaseerd op de verslagen van wat jullie schade aan materie en fysieke structuren op het land zouden noemen, dat er niets gedaan zou zijn om nog meer schade te voorkomen dan nu wordt verwacht. Er zou zelfs een nog groter gebied voor een nog langere periode beschadigd zijn als onze Ruimte Broeders niets hadden gedaan!

Wij herinneren je er aan , geliefden, er waren een aantal factoren aan het werk voorafgaande aan de orkaan. De eerste factor; er was een combinatie van galactische actie rondom Aarde om de nodige controle op de caban te houden, de duistere krachten en de noodzakelijkheid hun laatste poging om de financiële, sociale en overheidsagentschappen te beheersen. Het was noodzakelijk deze mogelijkheden te beëindigen. De tweede factor; het was volle maan. Als gevolg van de  krachtige maan- en planeetstanden, was het tij hoger dan normaal. Deze twee factoren en de noodzaak de meest machtige beurs op de wereld compleet te sluiten als ook alle normale mogelijkheden voor vervoer en transport, zorgden voor een omleiding van een mogelijke toekomstige aanval met ‘Ground Zero’ schade en veel slechter dan de huidige ‘natuurlijke ramp’.

Bedoel je dat er weer een aanval op VS grondgebied had kunnen plaatsvinden? Zoals 9-11? Bedreigt de caban nog steeds de machtsstructuren in de VS?

Inderdaad! De mondiale geweldsdreigingen voor zowel de VS als andere landen bestaan nog steeds, maar zulke acties zullen niet succesvol zijn dankzij het werk van het Hemelse Gezelschap, de intergalactische intervernties en de bezoeken van de vele Ruimte voertuigen en hun interplanetaire bemanning; Wezens die beschikken over technologie die zelfs in aardse laboratoria nog niet bedacht is. Heb geen angst! Maar Vertrouw in plaats daarvan dat er een Goddelijk doel ligt achter ALLES wat er op de Planeet Aarde gebeurt.

Zijn er Zielen aan de macht op Aarde die meer dan hun eigen zelfzucht als intentie hebben. Hoe zal de wederopbouw na de ravage van de storm ter hand worden genomen?

De meeste mensen op machtsposities in locale, provinciale en federale bestuursorganen, zijn Zielen die binnenin een nieuw doel voelen en zij worden beïnvloed door het Goddelijke Licht. Hun focus ligt op ‘wat is het hoogste goed voor iedereen”, in plaats van op persoonlijke verrijking ,wat velen von hun voorgangers lieten zien. Zij zullen de tijd nemen voor wederopbouw maar met een meer ‘verlichte’ focus op het algemeen belang voor al het Leven, inclusief alle Leven op Planeet Aarde. Tegelijkertijd zetten onze Ruimte Broeders en het Hemelse Gezelschap het Licht werk voort en inspireren de miljoenen zielen, die nu bescheiden en open staan voor begeleiding, naar hun nieuwe doel. Zij zullen het doel van hun Leven omvormen in een nieuwe, hogere richting – de richting van Licht, Liefde en Mededogen voor anderen wat leidt naar vier- en vijfdimensionaal denken en handelen. Het enige resultaat mogelijk van zo’n focus is de beweging van de Mensheid in die hogere dimensies – de Ascentie van Menselijk en Planetair Bewustzijn.

Je zegt “de meeste mensen … worden beïnvloed door Goddelijk Licht”. Maar wat gebeurt er in het geval van diegenen die nog niet werken voor het hoogste goed voor iedereen?

Dienen die geheime duistere missies uitvoeren, zullen ontmantelt en openbaar gemaakt worden in de nabije toekomst en zullen niet in staat zijn hun missies voort te zetten. En evenals de meer recentere onthullingen van duistere intenties, zullen zij verantwoordelijk worden gehouden. Dit is onderdeel van de voortgaande schoonmaak in alle hoeken van de Menselijke samenleving. Heb geen angst! Het Licht zal overwinnen en er zal geen duisternis meer zijn! Het Goddelijke Plan kan niet mislukken!

De Liefde en het Mededogen van onze Ruimte Familie van Licht is zodanig dat jullie al jullie angst voor de dood en mogelijke vermindering van innerlijk Licht, kunnen overgeven. Denk er aan, jullie hebben gekozen om op Aarde te komen om te ervaren, in het Licht te groeien, jullie zusters en broeders die het Goddelijk Licht nog niet begrijpen, te begeleiden. Jullie missie kan ook niet mislukken. Het is jullie Zielecontract. Jullie oude gedachten uit het verleden loslaten en het Licht in al jullie acties accepteren, zal jullie door innerlijke stormen en orkanen loodsen. Jullie ZIJN Licht! Accepteer en sta de acties van jouw Licht toe alle mogelijke verborgen hoeken van angst die nog ergens in je verborgen liggen, te doordringen! Het Licht overwint. God werkt door jullie Hart! Vertrouw en geef je over; jullie toekomst is zeker en Licht!

5:40

 

Van Inger:

Terwijl ik luisterde en deze boodschap opschreef, dacht ik aan een gezegde van White Eagle die erg geruststellend voor mij is:

Een goddelijke wet doordringt alle leven en goeds ontstaat uit onwetendheid en duisternis… Er is een wijs en genadig plan voor de spirituele ontwikkeling van de mens.
White Eagle

Moge alle levens die deze week ondersteboven geschud zijn door de orkaan, weten dat hun Licht steeds sterker blijft worden en zal overwinnen. Moge zij troost, liefdevolle steun en mededogen vinden van, en geven aan alle Werkers om hen heen.

Zegen aan iedereen!

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.