Kies wat je gedachten ‘binnen stroomt’!

13 oktober, 2012, 4:40 El Castillo, Guanacaste, Costa Rica

Geliefde en Machtige IK BEN Aanwezigheid, alleen Uw Autoriteit is actief in mijn hart, in mijn gedachten en in mijn wereld terwijl ik U dien in Licht. Zo ZAL het ZIJN!

 

Geliefde Vrienden, 

Vanmorgen luister ik naar jullie boodschap. Geef ons alsjeblieft alle informatie waarvan jullie ons bewust willen maken.

 

Geliefden,

Wanneer zich een verschuiving in bewustzijn in het Menselijk bewustzijn voordoet, wordt jullie Lichtheid van Bestaan duidelijk en zichtbaar voor degenen om jullie heen. Wanneer een gebed en een verzoek om Licht in gedachten wordt gehouden, of een verzoek om genezing en heelwording vanuit het hart wordt gedaan, wordt het verzoek onmiddellijk verhoord. Wanneer gedachten en het hart gewillige ontvangers zijn voor de resultaten van die gebeden en verzoeken, is het geschenk van genezing onmiddellijk.

En hierin ligt het werk; onthechten van het derde dimensie element tijd. Weet dat je onmiddellijke genezing verdient. Jullie moeten begrijpen dat Tijd zoals jullie denken dat bestaat, niet bestaat wanneer het op gebeden verhoren aankomt, maar omdat jullie denken dat jullie moeten wachten op het verhoor van jullie gebeden, creëren jullie de pauze tussen jullie gebed en het verhoor ervan. Er bestaat een gezegde dat jullie Mensen gebruiken, ” … alles op God’s tijd”. Wij willen jullie er graag aan herinneren dat “God’s tijd” op dit moment is, dit moment… en dit moment… het is onmiddellijk! Jullie zijn het die het wachten creëren; de pause; de tijd die jullie denken dat nodig is om een antwoord te verdienen. God in jullie IS zoals jullie de IK BEN Aanwezigheid willen laten zijn. Wanneer jullie je IK BEN Aanwezigheid werkelijk kennen en vertrouwen, is je gebed verhoord, je genezing onmiddellijk gegeven. Jullie aanvaarding van Waarheid is jullie antwoord.; er is geen noodzaak op het Licht te wachten. Zelfs in het donkerste uur is het Licht altijd aanwezig. Aanvaard dat en weet dat het zo is!

Onlangs in mijn meditatie dreef er een toucan in mijn gedachten. Toen ik mijn ogen open deed vloog er een toucan een paar meter bij mij vandaan! Is dat waar je over spreekt?

Inderdaad! WANNEER je bewust wordt van was je wenst, is God’s tijd in dit moment .. en dit moment…en dit moment.. , of het een Toucan is als antwoord op een gebed, of de genezing van een lang in gedachten gehouden oude wond. Als de wens voor het antwoord helder in gedachten en een intentie bewust in je hart gehouden wordt, wordt het antwoord en de intentie onmiddellijk gegeven. Door het focussen van je intentie in je gedachten wordt je verzoek gegeven. Weten jullie dat jullie verdienen waar jullie om vragen? Accepteren jullie het met gratie als het wordt gegeven? Daarin ligt de menselijke uitdaging! Kennen jullie werkelijk Waarheid? Weten en vertrouwen jullie dat God-Zelf geeft wat jullie verlangen?

Nee, ik geloof dat ik dat niet met mijn hele verstand weet, niet genoeg. Dan zou ik weten dat ik het verdien en ontvang waar ik om vraag. Echter, ik denk dat ik, en wij mensen in het algemeen niet duidelijk genoeg zijn in onze gedachten om deze gedachten onmiddellijk gemanifesteerd te krijgen in ons leven! Is dat niet de reden waarom wij de meeste tijd in de derde dimensie leven? Ik ben me nog niet constant bewust van al mijn gedachten en heb ze niet onder controle en daarom zou ik al die gedachten die ik onderbewust projecteer niet in mijn leven vorm willen geven. Het zou ondoordacht zijn de verwarring die soms door mijn hoofd spookt fysiek te creëren!

Het loslaten van deze menselijke kwetsbaarheid is precies waar de complete overgang van de Mensheid naar de vijfde dimensie van afhangt. Het is het innerlijke werk dat door jullie Familie van Licht begeleid wordt. Dit bewustzijn voor de Mens wordt aangereikt door Onze liefdevolle aanmoediging aan de Mens om te zoeken, te weten en te vertrouwen op het Licht. Reageer wanneer je je Innerlijke Stem hoort. Heb alleen Licht voor ogen; wees alleen Liefde in je Leven.

Wordt je compleet bewust, verantwoordelijke en eis Licht in je gedachten en je leven zal zich snel van de derde, via de vierde naar leven in de vijfde dimensie verplaatsen. In je Lichtgedachten zullen Vrede en Overvloed een uitdrukking van jouw Leven worden; waar de schoonheid van jouw ‘Ik Ben Aanwezigheid’ geëerd wordt; waar je de ‘Ik Ben Aanwezigheid’ eert in ieder ander. Jullie hebben allemaal al momenten van vijfde dimensie ervaringen gehad, manifestaties van pure gedachten die resulteren in wat jullie wonderen noemen. Deze ervaringen bewijzen de helderheid van je gedachten onmiddellijk!

Zoals de meditatie en mijn ‘vliegende-Toekan’ ervaring! Maar hoe worden we continue bewust van de activiteiten van onze gedachten? Oh ja, ik voel jullie lach al als ik deze vraag opschrijf! Ik weet het: “Meditatie en contemplatie; liefdevolle aandacht voor de berichten van de Stem in ons Hart, geef je over aan het Licht in je”. Jullie vertellen mij dit al jaren!

Inderdaad! Het voortduren van deze boodschap is er om je te herinneren aan; je moet het veel doen. Er zijn geen sluipweggetjes voor het opschonen van het individuele brein. JIJ bent verantwoordelijk voor wat ‘binnen drijft’ als jouw mentale activiteit. JIJ moet de waarnemer zijn van welke gedachten naar buiten in jouw realiteit uitgedrukt worden. De fysieke uitdrukking van jouw leven, wat jij duidelijk ziet wanneer je om je heen kijkt, geeft aan welke gedachten er je brein ‘binnendrijven’  JIJ moet kiezen wat er binnenrijft zodat je ook kunt genieten van de manifestaties die het resultaat zijn!

Om je bewust te worden van je mentale activiteit, kunnen wij je aanraden voor je meditatie periode je ‘bewustzijnsstroom’ uit te drukken. Schrijf je gedachtenstroom op, en weerhoudt niets! Wees opmerkzaam op wat er ‘ronddrijft’ in je gedachten en schrijf het op terwijl jij je gedachten in de gaten houdt. Doe dit iedere dag, en neem een paar minuten voorafgaand aan je meditatie. Wanneer je dit een aantal weken doet, zal dit je bewustzijn laten zien terwijl het in je gedachten ‘drijft’. Na het opschrijven van je gedachtenstroom, let dan eens op; waar heb je genezing nodig? Wanneer je dan gaat mediteren, vraag dan genezing voor die gedachten die je niet langer nodig hebt. Schoon je bewustzijn op! Verwijder alle gedachten die je als ‘verkeerde intentie’ zou kunnen benoemen. Bid voor genezing, en weet dat je het -onmiddellijk- ontvangt en accepteert door de ‘Ik Ben Aanwezigheid’ in je!

Wij zijn jullie Familie van Licht. Jullie worden bovenmatig geliefd, geliefden. Wees Licht terwijl je Licht laat ZIJN!

6:10

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.