Financiële Angst? Goddelijke Materie is de Bron van Onze Overvloed

15 oktober, 2012, 5:30, El Castillo, Guanacaste, Costa Rica

Geliefde Ik Ben Aanwezigheid, alleen Jou Autoriteit is in mijn hart, mijn gedachten en mijn wereld aanwezig. Mijn wens Jou in Licht te dienen is voldaan. Zo ZAL het Zijn en zo IS het!

Geliefde Vrienden,

Moeder Natuur heeft hier in het regenwoud flink schoongemaakt en is een inspiratie voor het nemen van beslissingen voor de afgelopen week en verder. Ik ben dankbaar voor het heldere antwoord op mijn gebed. Geef alsjeblieft je advies voor het beleven van de volgende fase van het mysterieuze Goddelijke Plan.

 

Geliefden,

Alle leven, al je beslissingen worden gegeven aan de Goddelijke Geest van binnen. Vertrouw en geef je over aan de Wijsheid die in je is en het ontvouwen van het Goddelijke Plan is geen mysterie. Het is helderheid die je in je hart wordt gegeven. Luister naar je heilige influisteringen, de Stem van binnen wanneer het onthuld wordt en je zult de keuzes maken in lijn met het Goddelijke Plan. De Mensheid wordt continu geleid op alle mogelijke manieren naar wat voor de meesten van jullie al heeft plaatsgevonden – een verandering in het bewustzijn, een verschuiving in gedrag, een vergroot innerlijk bewustzijn over wat belangrijk is en wat er aan losgelaten angsten en zorgen in het vuur van zuivering verbrand moet worden. Vertrouwen is de praktijk, Vertrouwen de meditatie en Vertrouwen is het gedrag van moment tot moment.

 

Je leven leven van dag tot dag alsof er niets in je hart en gedachten verandert is, is onmogelijk. Vastgrijpen aan een ‘terug naar normaal’ gedrag is slecht advies. Het verlangen naar ‘was alles maar weer normaal’ is onverenigbaar met je huidige kijk, wat je nu ziet is je werkelijkheid. In het waarnemen van je eigen veranderingen, zal een ieder van jullie verzeild raken in levendige discussies met anderen over wat zij als hun verandering hebben waargenomen. Luister met compassie naar je familie, je vrienden, je collega’s als zij over hun ervaringen spreken, terwijl jij  je eigen signalen van weerstand tegen verandering herinnert en er aan relateert. Jullie zullen dit allemaal op een of andere manier realiseren: “Er gebeurt iets ENORMS in onze wereld!”. Denk er altijd aan dat het niet de ervaring is waar het om gaat, maar hoe je op de ervaring reageert dat maakt dat een Menselijke Ziel genadevol in het Licht groeit.

De voorspellingen kunnen voor sommige mensen een referentiepunt zijn om hun gesprekken te beginnen, maar wij helpen jullie eraan herinneren dat veel geschreven verhalen die geschreven en gezien worden als voorspellingen, allegorie waren die interpretatie nodig hebben. In ogenschouw nemend dat het Hemelse Gezelschap voortdurend de Ascentie van de Planeet, zelfs Universums, ondersteunt, zullen deze interpretaties een mysterie zijn in de gedachten van velen die ze horen. De menselijke natuur zit zelf zo in elkaar dat interpretaties zullen leiden tot angst in de gedachten van degene die interpreteert. Je hebt vaak de verklaring:”Het einde van de wereld is nabij!” gehoord. Deze verklaring geeft de angst van degene die interpreteert weer en is niet de Waarheid. Waarheid is niet gebaseerd op angst en Waarheid is in alle Werken van de Schepper en het is in het Goddelijke Plan om de Mensheid terug te brengen naar een vreugdevol en vreugdevol leven.

De laatste tijd, als ik met mensen hierover spreek, is de grootste angst die ik hoor de angst voor een persoonlijke financiële ramp. Op wereldniveau verzaken de financiële instituten hun verplichtingen aan ondernemingen en aan individuen. De voorspelling is dat er zeker in het komende jaar of twee jaar een financiële crisis zal komen. Wat kunnen jullie ons zeggen over hoe we onze angst kunnen wegnemen voor het niet meer in staat zijn voor onszelf te zorgen en geen toegang meer tot ons geld te hebben

Historisch gezien is geld een schepping van de menselijke gedachten die manieren zoekt om persoonlijk gewin te zoeken. De mensheid heeft duizenden jaren langer geleefd zonder geld als ruilmiddel dan het aantal jaren met geld als middel om beter van te worden. Het is niet alleen angst voor tekort dat meer tekort en ontoereikendheid creëert. Geld is niet de bron van overvloed. De Schepper creëerde de Goddelijke Materie als Bron van Overvloed! Goddelijke Materie, de Levensenergie verdwijnt niet met de mondiale mislukking van de door mensen gecreerde geldmarkten.

Moeder Natuur is Goddelijk overvloedig. Wanneer je verkiest om naar die signalen te kijken, zul je overduidelijk bewijst van overvloed overal vinden. Alle Leven op Aarde, alle Levensvormen worden door de Moeder ondersteunt. De Mensheid IS, of je je dat realiseert en herinnert of niet, ook een van de Levensvormen van Moeder Natuur! Alles in de Natuur zal altijd overvloedig blijven, maar de eerste roep van het hart van de Moeder aan het hart van de Mensheid is MET haar samen te werken, van haar te houden, voor haar te zorgen zoals Zij voor jullie zorgt en daarmee jullie zelf te helpen overvloedig gevoed en verzorgd te worden. Geld zorgt niet voor jullie. De boezem van de Moeder verzorgt al het Leven, inclusief de Mensheid.

OK, Ik kan die redenering volgen en kan de Waarheid in jullie woorden waarderen. Maar de vrouw die voor haar familie zorgt, die geen idee heeft hoe ze dat moet doen zonder naar de winkel te gaan en daar geld voor nodig heeft, zal deze Waarheid niet gauw zien als makkelijk om mee te leven. De man die nog steeds naar zijn werk wil rijden in zijn auto en benzine nodig heeft om erin te rijden, zal niet gemakkelijk zeggen: “De boezem van de Moeder zal mijn benzinetank vullen”. Hoe kunnen wij omgaan met die veranderingen?

Eerder hebben we al gezegd; dit is NIET de tijd om te denken aan: “Laat alles maar normaal zijn!” De winkel is waarschijnlijk niet open voor de vrouw om het geld dat ze misschien in haar geheime portemonnee heeft gespaard, uit te geven. De man moet zijn auto misschien parkeren totdat zijn angst in zijn hart over deze ‘crisis’ opgelost is. Hij kan misschien geroepen worden zijn werk op een andere locatie dan voorheen te gaan doen.

Het kan voor sommige mensen die niet goed voorbereid zijn op verandering van wat TOEN was en wat NU is, een tijd van verwarring, rebellie, angst en wanhoop zijn. Echter, de vindingrijkheid in de gedachten van de Mensheid is altijd geïnspireerd en geleid door de Goddelijke Geest. De Mens is een creatief Wezen die continu op zoek is naar creatieve oplossingen voor uitdagingen. Deze oplossingen zullen worden gevonden in samenwerking met elkaar, in kleine groepen en in families en ze zullen soevereiniteit eisen over de manier waarop een overvloedig leven gecreëerd kan worden in plaats van afhankelijk te blijven van het financiële systeem dat niet langer een Menselijk bestaan in integriteit in stand houdt.

Onthoud altijd: je bent net alleen in deze tijd van verandering. De Schepper, het Hemelse Gezelschap, jullie Galactische Familie, wij als Dienaren van Licht; houden in de gaten, monitoren, leiden en dien onze Menselijke Familie. Hierdoor wordt jullie inspiratie verfijnd, jullie zijn beter in staat te luisteren, jullie observatiekracht wordt verscherpt en jullie intuïtie versnelt. Dit zijn innerlijke assistentie die jullie al hebben. Jullie worden continu aangespoord naar je innerlijke Zelf te luisteren.

Daarin ligt het resultaat van jullie inspiratie, jullie observatie en jullie intuïtie. Het resultaat van luisteren naar jullie Stem zal jullie leiden naar geïnspireerde sectie en naar Vertrouwen. Vertrouwen in je Licht Lichaam en het leid je naar Waarheid… en de Waarheid zal je vrijmaken van angst.

 

Alles is goed!

7:10

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.