Beveel angst te verdwijnen

Donderdag, 4 oktober 2012, 2:39, San José, Costa Rica

Ik roep mijn I’K BEN’ Aanwezigheid op om mijn hart en geest te reinigen en te inspireren terwijl ik deze boodschap ontvang. Mag het ten dienste zijn aan het Hoogste Goed van Alle Wezens overal. En zo IS het.

Lieve Vrienden,

Luisterend naar jullie oproep om bij jullie te zijn, heb ik geen vraag, maar sta open voor het onderwerp van jullie keus. Graag commentaar.

 

Zeer geliefden,

We hebben je geroepen om te luisteren naar woorden en energie van Licht en Liefde, terwijl zo velen van jullie de dichtheid van de derde dimensie en astrale emoties voelen die jullie van de Lichtheid van  jullie Bestaan in jullie hart willen afhouden. Deze emoties zijn vervliegende schaduwen en zijn NIET wie jullie ZIJN! Geef er niet aan toe en laat ze je dag niet beheersen. We moedigen jullie aan die illusoire gedachten projecties in jullie energieveld van de Cabal, af te wijzen en af te leiden. Angst en twijfel is hun spel voor gevoelige mensen die binnen het Licht van de verandering werken. Sta niet toe dat zij vernietigen wat jullie gewonnen hebben om Lichtwerkers te worden. Hun intentie is om onder controle te houden wat het eenvoudigst te controleren is – de Menselijke geest die makkelijk beïnvloedbaar is in de huidige energieschommelingen.

Bekijk deze schommelingen als de wolken in de lucht – iets interessants om naar te kijken terwijl ze voorbij drijven. Sta je emotionele energielichaam niet toe deze wolken te accepteren als iets echts. Ze hebben geen functie in het laten groeien van jouw Licht. En bovenal, houdt het Licht in je hart en geest tijdens de focus in je dagelijkse meditatie. Dit zal alle pogingen tot controle van jouw Licht uiteendrijven.

Terwijl jullie mij deze paragraaf doorgaven, zag ik waterspuwers en vreemde reptiel-achtige vormen. Zijn dat de krachten van angst en twijfel die hun energie projecteren? Als dat zo is, wat is de intentie van die krachten?

Inderdaad, we hebben je dit laten zien, lieve schrijver, omdat de vormen en trillingen die zij voor Mensen aannemen wanneer jullie in de schaduw trillingen reiken, zij in die Wolk van Massa Bewustzijn projecteren, die Wolk die momenteel op verschillende plaatsen groeit. Met name daar waar velen van jullie met angst leven. De angst is hun projectie. Het is essentieel voor jullie om het NIET als jullie eigendom te claimen!

Nu de Ascentie van Bewustzijn groeit, wordt de Mensheid gevoeliger voor Licht. De pogingen van de donkere krachten om angst, twijfel en emotionele toestanden te creëren neemt ook toe. Met het sterker wordende Licht komt ook de mogelijkheid voor donkerder schaduwen. Voor sommige Mensen creëren de donkere pogingen van de Cabal om jullie geest te controleren, zulke innerlijke conflicten doordat jullie bang zijn voor die projecties en vaak denken dat jullie “gek worden”. Roep het Licht Gebed aan en mediteer en roep de Engelen op je te beschermen! Jullie geest is sterker dan hun angstaanjagende maar voorbijgaande projecties.

Deze subtiele en schijnbaar aanhoudende donkere krachten voeden zich met de astrale energieën die jullie laten groeien in jullie energieveld en daarom lijkt het of je meer angst hebt wanneer je hun projecties in je geest ziet. Roep die schaduw-gekte een halt toe! Beveel de angst TE VERDWIJNEN! en je bent direct van ze af. Licht zal je geest direct rustig aan weer vullen. Roep een straal van Licht op in je gedachten die vanuit je hart op je energieveld wordt geprojecteerd. Hou van jezelf wanneer je baadt in een steeds sterker wordende regenboog van kleuren; jouw Lichtheid van Bestaan. Leid je gedachten af van deze angst oproepende projecties door alleen te focussen op het Licht en de Liefde die je in jouw leven wenst. En weet ook bovenal dat het hele Gezelschap van de Hemel beschikbaar is voor jouw groei en bescherming. Roep je Engelen en Bewakers aan om hulp wanneer je bang bent of donkere projecties waarneemt.

Je bent niet alleen in de uitdaging dit innerlijke werk te doen! Vele miljoenen Mensen worden op dit moment van binnenuit opgeroepen op hun behoeften, ja zelfs hun diepste wensen, te bekijken en te reinigen van oude schaduwpatronen. Eigenwijs aan ze vast blijven houden bewijst geen dienst aan het nieuwe Bewustzijn waarnaar de Mensheid op dit moment collectief naar op zoek is. Dit werk brengt jullie, lieve Mensen, in een nieuwe staat van Bewustzijn, uit de derde dimensie trillingen naar het leven in de vierde en vijfde dimensie.

Deze veranderingen in bewustzijn zijn essentieel in de voorbereiding voor de hogere trillingen in het leven in de vijfde dimensie. Eenmaal gereinigd van negatieve gedachtenpatronen, verkort je de periode die nodig is om wonderen te creëren. Als je nu aan een wonder denkt, geloof je dat dat zeldzaam is. Jullie geloven dat wonderen alleen maar gebeuren door de Genade van de Schepper, en alleen maar af en toe gebeuren. Misschien denken jullie dat je ze moet ‘verdienen’ of dat ze ‘zomaar’ gebeuren. Wij spreken tot jullie over wonderen die direct en dagelijks gebeuren. Wij hebben het over een voorval toe je opmerkte dat de tijdsspanne tussen je gedachte en de manifestatie ervan in de toekomst, korter was. Om zoiets te laten gebeuren, moet de Mens helder van geest zijn en Licht in gedachten hebben. Je zult merken hoe snel je door het reinigen van de onbewuste gedachtenstromen, je creëert wat je in gedachten had en dat je dat bewust doet.

Vandaag hebben we uitgebreid gesproken over de controle van de Cabal, zelfs in het gebied van de menselijke gedachten. Wij moedigen jullie aan bezit te nemen van je eigen geest en te weten dat jullie geest onlosmakelijk verbonden is met de Geest van God. Vrije wil geeft jullie zelfbeschikkingsrecht, maar jullie zijn niet alleen. Bewust contact maken met de Geest van God binnenin jezelf, door meditatie, brengt een continue stroom van Licht en Liefde naar binnen. Jullie hebben de controle over jullie geest.

Weet dat dit alles waar is: Licht, Liefde en Kracht herstellen het Plan voor de Mensheid op Aarde. Zo was het ontworpen en zo IS het!

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.