Over Akasha Kronieken en Levensvormen

Vrijdag, 27 januari 2012, 3:15, San José, Costa Rica

Lieve Vrienden,

Vanmorgen vroeg werd ik gewekt met een vraag: Hoe krijgen wij toegang tot de Akasha Kronieken en wanneer is het van menselijk belang om pogingen daartoe te wagen? Graag commentaar.

Geliefde,

De Akasia Kronieken kunnen ook de Vertrekken van Geheugen worden genoemd. Het is die ruimte in de Kosmische gebieden waar continue en automatisch opslag plaatsvindt van al het menselijk bestaan zoals het is en is geleefd door diegenen op moeder Aarde en alle andere plaatsen waar de zielen hebben bestaan sinds het begin van het Leven. De Geschiedenis van de Mensheid wordt bewaard in de Vertrekken van Geheugen, de Akasha Kronieken, en kunnen inderdaad worden geraadpleegd door meditatie in een verhoogde staat van bewustzijn. Het is de plaats waar de menselijke ziel naartoe gaat tijdens meditatie of hypnose, of wanneer er bewuste toegang tot de twaalf niveaus van bewustzijn is. Het zou ook gezien kunnen worden als de plaats in het continuüm om heen te gaan om ervaringen in het Super-bewustzijn, de Geest van God, de Bron van alle kennis, op te doen.

De menselijke persoonlijkheid krijgt vaak hulp door diepe meditatie via toegang tot de Akasha Kronieken en weet daarmee welke verschillende levens ervaren zijn die hun persoonlijkheid beïnvloed en verklaren hun eigenaardige gedachten en emoties in hun huidige leven.

Wij weten dat onze Ziel vele levens heeft geleefd en dat verschillende drama’s uit die levens een herinnering hebben achtergelaten die soms bewust worden, of zelfs in de cellen van onze fysieke lichamen zijn opgeslagen. Het is mijn ervaring dat het observeren en ervaren van die levens uit de Akasha Kronieken behulpzaam kan zijn bij het verwijderen van de pijn van die herinneringen. Onze persoonlijkheden zijn zich vaak niet bewust van de oorzaak van chrinische emotionele of fysieke pijn die opgeslagen zit in geest van het gekozen lichaam. Wanneer het zielsgeheugen benaderd wordt en in staat is getuige te zijn van scènes uit de Akasha Kronieken, veroorzaakt dat begrip en kan de pijn snel verdwijnen.

Inderdaad! Je hebt je vraag beantwoord: wanneer is het van menselijk belang om de Akasha Kronieken te openen? Wij vervolgen…

De Menselijke Ziel arriveert op de Planeet met een bewust gekozen Contract, dat is ontworpen in samenwerking met de Geest van God. Na de geboorte, terwijl de Ziel het nog weet, moet de persoonlijkheid nog de details van het Contract leren door bewust op zoek te gaan naar contact met de Ziel. Ondertussen geleidt de Ziel de persoonlijkheid naar handelingen die uitgevoerd moeten worden om de verschillende aspecten van het Contract af te maken. Intuitie, of zoals sommigen zeggen, onderbuikgevoel, leidt de persoonlijkheid naar een bewust contact met de Ziel. Zo lang dit bewuste contact door de persoonlijkheid gehonoreerd wordt, leiden Levenskeuzes naar vele en gevarieerde ervaringslessen in de ontwikkeling van de Ziel en het afwikkelen van het Contract. Alle levenskeuzes en ervaringen van de Ziel, inderdaad ALLE relaties met ALLES wordt opgeslagen in de Akasha Kronieken.

Bedoel je ALLE relaties, die keuzes die we maken om de Natuur te ervaren, met andere zielen, met onze geliefde huisdieren en andere dieren worden die ook deel van het Geheugen in Akasha?

Inderdaad! en niet alleen met jullie dieren. Elke keuze die de persoonlijkheid maakt met Liefde in het hart met ELKE vorm van leven wordt opgeslagen als een herinnering voor de Menselijke Ziel en wordt deel van het leerproces van de Ziel voor het volgend Contract.

Bedoel je dat onze persoonlijke keuze een mug of een kakkerlak dood te slaan een belangrijke ziele herinnering wordt die belangrijk genoeg is om opgeslagen te worden in de Akasha Kronieken?

ALLE ervaringen met ALLE levensvormen zijn belangrijk omdat het LEVEN is zoals het door God geschapen is. Menselijk Leven is de som van alle ervaringen van alle gemaakte keuzes. Geen een ding is belangrijker dan een ander ding als het aankomt op Leven zoals het door God gemaakt is. Het Leven eren is alle ervaringen en alle dingen in het Leven eren, inclusief alle levensvormen.

Dus je bedoelt dat we onszelf dezelfde karmische schade toebrengen door opzettelijk een insect te doden als door opzettelijk een mens te doden? Is dat dezelfde soort vergissing?

Leven is Leven of je nu een insect, een dier of een mens bent. Leren respect te hebben voor het Leven ongeacht hoe het er uit ziet is onderdeel van het Contract van de Ziel. Hoe dat Contract geleefd wordt, door keuzes, zorgt ervoor dat de Wet van Oorzaak en Gevolg in werking treedt. De vooruitgang van de Ziel gebeurt door de keuze die de Ziel de persoonlijkheid aanmoedigt te nemen. De persoonlijkheid benadrukken respect te hebben voor, zoals jullie ze noemen, lagere levensvormen is het werk van de Ziel en is een oorzaak en reden voor vooruitgang van de Ziel. De persoonlijkheid die de keuze maakt de levensvorm te doden, luistert niet naar de indrukken van de Ziel en zo’n keuze heeft gevolgen voor het leven van de persoonlijkheid als ook voor de vooruitgang van de Ziel.

Om duidelijk te zijn, er is geen straffende intentie in de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Actie en Reactie of in Karma. Straf houdt veroordeling in aan het adres van de Schepper. God veroordeelt en/of straft niet! God heeft wetten gemaakt. De menselijke ziel, die bewust binnen deze wetten leeft, zal naar het Leven in alle glorie geleid worden; naar verbetering van de ziel; naar leven in Licht en Liefde; naar kiezen voor Vreugde  en Vrede voor de persoonlijkheid. Die wetten overtreden leidt naar het inwerking treden ervan; “voor iedere actie is er een gelijke reactie of tegenovergestelde reactie.” De Mensheid is op de hoogte van de natuurwetten, maar leert dat het niet alleen de natuurwetten maar ook de bovennatuurwetten(metafysisch); inderdaad is het de Universele Wet die gerespecteerd moet worden.

Mijn geest is nog even terug bij de gedachte dat het doden van een insect dezelfde Wet van Oorzaak en Gevolg in werking doet treden!

Jou geest denkt aan de straf die zo’n actie tot gevolg kan hebben voor de persoonlijkheid.

Precies! Ik vind het moeilijk te geloven dat wanneer ik een mug, wiens beet de rust en vrede van mijn lichaam heeft verstoort, doodt dat een of andere Wet in werking zet dat kan leiden tot een les voor mijn Ziel! I zou bijna vragen om een voorbeeld van de reactie op mijn actie, maar dat klinkt een beetje aanmatigend om dat te doen! Dus, ja, ik ben brutaal genoeg dat toch te vragen!

Hier op aarde zijn we heel wat tijd bezig met het verdelgen van insecten en besteden geld aan het produceren van chemicaliën om van insecten, die ons leven verstoren, af te komen.Hoe treedt de wet van oorzaak en gevolg in werking bij het verdelgen van muggen?

In het eerste geval, het verdelgen van een mug, is de inwerking treden van de Wet van Oorzaak en Gevolg niet vaak direct zichtbaar maar de subtiliteit kan waargenomen worden door het continue effect van andere insect invasies in je leven. Dood een mug, maar merk dat andere insecten je ruimte binnenzwermen om je persoonlijk irritatie te veroorzaken, totdat je ze kunt accepteren als een Levensvorm die ergens belangrijk is in de voedselketen.

In het laatste geval, het doden door chemicaliën, zegt de wereld-zoals-het-nu-is genoeg over de inwerking treden van de Wet van Oorzaak en Gevolg! Sommige insecten, die leven met dezelfde wetten en die ook universele intelligentie hebben, zijn geëvolueerd door immuun te worden voor de chemicaliën. Dezelfde insecten en levensvormen die door niet nadenkende mensen vernietigd zijn, hebben op hun beurt plagen en andere minder gelukkige reacties in de menselijke voedselketen veroorzaakt door de dreiging van honger te verhogen en door de groei van waardevolle planten te beïnvloeden.

Je vragen hebben ons van de Akasha Kronieken naar het doden van een insect gebracht. Wees ervan bewust dat deze gerelateerd zijn en dat alle menselijk handelen opgenomen wordt in de Akasha Kronieken. Wees er ook van bewust dat de derde dimensie; tijd, niet meer aan de kant van de mensheid staat. Jullie gaan naar een hogere dimensie waar groter bewustzijn onbedachtzame acties in het beland van de mensheid zullen stoppen en waar veel van de gestelde vragen vanuit je eigen bewustzijn beantwoordt zullen worden.

Ondertussen kan een ieder van jullie de Akasha raadplegen door meditatie en andere vormen van verhoogd bewustzijn met als doel het oproepen van Licht en Genezing. Leeft binnen de Universele Wetten en Licht, Liefde en Vreugde zal het resultaat zijn. Je intentie zal in en gevuld met Licht zijn!

Zo is het!

5:15

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.