Verduidelijking – Eenheid met God’s Geest

Zondag, 22 januari, 2012, 5:05, San José, Costa Rica

(Geliefde lezer- dit bericht is een vervolg op het bericht “Is het Hogere Zelf Eén met God’s Geest?)

Lieve Vrienden,

Een aantal dagen geleden hadden wij een belangrijke dialoog over de “Eénheid van mijn Hogere Zelf, Jullie Geest en God’s Geest” In die discussie zeiden jullie te volgende:

Er zijn tijden dat er GEEN verschil is tussen mijn Hogere Zelf en jullie Geest. Daarmee veronderstellend dat er tijden zijn dat er WEL een verschil is. Toen zeiden jullie “God en jij zijn Een en God en wij zijn Een, daarom zijn Jij en Wij Een”

Er is wat verwarring over omdat er een inconsequentie in jullie antwoord lijkt te zitten. Is het mogelijk dat ik jullie antwoord verkeerd heb geïnterpreteerd. Daar zou ik graag verduidelijking over willen.

Wanneer IS er verschil? Of heb ik jullie boodschap niet goed verstaan of begrepen? Dit is precies waar we over discussieerden. Is het mogelijk dat ik jullie woorden op zo’n manier interpreteer zodat er verwarring ontstaat voor een lezer?

Geliefde,

Inderdaad! Dit is een uitstekend onderwerp met een goede vraag om naar terug te keren. Jij maakt je nog steeds zorgen over de juistheid van geschreven woorden van onze boodschappen.

Alle Wijsheid komt van de Geest van God omdat als Schepper van Licht, drager van alle informatie, het Licht in jouw geest en het Licht in Onze Geest het Licht is van de Geest van de Schepper God.

Wanneer een menselijke geest de angst en het duister in hun denken, gebaseerd op menselijke emotionele schommelingen en op ego gebaseerde angst, ten toon spreidt, zeggen wij dat er een verschil is tussen God’s geest en die van hen.

God is Goed, de gever van Leven en het Licht voor dat Leven. Scheiding van hun geest van God’s Geest gebeurt wanneer het duister in de menselijke gedachtenvormen negativiteit van hun geest naar hun ervaring in het leven brengt. God’s Licht is gedimd in de menselijke geest. Gevuld door de duisternis van hun negatieve gedachten, resulteren hun ervaringen in pijn en lijden. Zou het kunnen dat het Licht van de Geest van God de oorzaak is van dat lijden doordat ze Eén met God gebleven zijn? De Menselijke geest is in dit voorbeeld gescheiden van de Geest van God. En op die manier IS er een verschil tussen de Geest van God en de menselijke geest. Bedenk aan het geschenk van God aan de mensheid, de Vrije Wil! Wanneer een menselijk geest de Vrije wil gebruikt en kiest voor duisternis en pijn, zelfs onbewust, dan kiezen zij zichzelf af te scheiden van de Geest van God.

Wanneer jij of iedere andere ‘schrijver’ onze boodschappen ontvang, en het Licht en de Liefde in de boodschappen op papier wordt gereproduceerd, zijn Onze Geesten samengevloeid en zijn wij Eén. Wanneer jij twijfelt over de juistheid van de woorden die door jouw geest komen, scheid jij je tijdelijk af van onze Geest! Op die momenten zijn wij NIET dezelfde Geest, de Geest van God. Wanneer jij jezelf er aan herinnert dat er GEEN twijfel nodig is, vloeien we samen. Wanner jij angst of twijfel hebt, scheidt je jezelf van ons af en neemt een duik in het duistere water. Zou het niet makkelijker voor je zijn te zwemmen in het Water van Licht en daar te blijven!

Ja dat zou het zeker … en ik ben ook mens. Als ik tijdens het schrijven van die bepaalde boodschap gezien had dat er een mogelijke vraag zou kunnen opduiken over een duidelijke inconsequentie, dan zou ik de verwarring voorkomen kunnen hebben door meer vragen te stellen. Ik had niet aan de vraag gedacht, maar stemde toe met een lezer die het onder mijn aandacht bracht. Haar vraag resulteerde in mijn twijfel, niet over de vraag zelf maar mijn incorrecte interpretatie ervan. Ik ben tevreden met met jullie verduidelijking over wat er in de vorige boodschap gezegd is;  een kwetsbaarheid voor mogelijke kritiek op deze boodschappen wanneer ze gepubliceerd worden.

Geliefde, er was geen inconsequentie in de inhoud van onze boodschap. Wij vragen je te vertrouwen dat wij je duidelijk laten zien wanneer zich dat voordoet. Jouw interpretaties van deze boodschappen, zoals wij ze indrukken in je hart en geest, waren helder en duidelijk.

Terwijl de taal die je gebruikt jou keuze is, is de energie in iedere boodschap die wij je geven Liefde. Wij blijven met je werken om je zelfvertrouwen in onze samenwerking te vergroten. Ons deel van dat werk dat gedaan moet worden is jou verlangen naar antwoorden op je vele vragen te blijven verhelderen en verfijnen. Wat jij vraag is: Wat is de menselijke geest. Jij vertegenwoordigt menselijke gedachten in het stellen van deze vragen. Wij brengen Licht en Liefde aan de menselijke geest door deze boodschappen. Samen produceren we een Licht dat Waarheid en Vrijheid brent aan een altijd vragende menselijke geest. God’s Geest is in de Eénheid voor ons allen. Geprezen zij de Eénheid!

Dat is alles voor nu.

6:30

 

Enkele van mijn gedachten na afloop van deze sessie:

Een lied dat ik vaak zing en aan anderen leer komt in me op:

Ik ben Eén met het Hart van de Moeder,

Ik ben Eén met het Hart van Liefde

Ik ben Eén met het Hart van de Vader,

Ik ben Eén met het Hart van God

 

Moeder-Vader-God en ik zijn Eén wanneer ik lies voor het Licht in mijn geest en mijn hart. Licht in mijn leven is daarvan het resultaat. Mijn keuze voor gedachten van Licht houden mij verbonden met God’s Geest en in Eénheid. Als ik in angst, twijfel en duisternis ben, heb ik gekozen mijzelf af te scheiden van de Geest van God en voel ik de Eénheid niet. Dat betekent niet dat ik of welke ziel dan ook die tijdelijk de duisternis van twijfel of angst kiest, afgescheiden ZIJN van de Geest van God. Wij zijn altijd in God’s Licht, maar hebben het even uitgeschakeld.

Ik zou willen dat de mensheid en ik in het bijzonder zich dit zouden herinneren:

Laat die schakelaar aan en blijf zwemmen in de wateren van Licht!

Did you like this? Share it:
Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’
Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.