inger

Na de Storm – Hogere Lichtfrequenties

7 november 2012, 9:30, San José, Costa Rica

Geliefde Vrienden,

Wat we deze avond zien in onze wereld lijkt al weer te veranderen. De verkiezingen in de VS zijn voorbij en we krijgen nog eens vier jaar van hoop terwijl de president werkt aan balans, order en rechtvaardigheid voor de bevolking. De mensen herstellen nog van de orkaan van een week geleden en er bouwt zich al weer een storm op in dezelfde regio. Velen hebben nog geen elektriciteit of comfort en worden alweer geconfronteerd met nog een moeilijke storm. Onze economische, religieuze en psychologische systemen brokkelen af terwijl we de grote Planetaire schoonmaak meemaken. Hoe kunnen we helder, liefdevol en positief blijven met deze huidige veranderingen die zo vele broeders en zusters overal uitdagen? Graag jullie commentaar.

 

Zeer Geliefden,

Als we zoeken naar de positieve aspecten van veranderingen die plotseling in jullie persoonlijk leven worden aangekondigd, zouden jullie naar jullie wereld kunnen kijken vanuit een hoger perspectief. Klim in de uitkijktoren van jullie Bewustzijn en bekijk van daaruit wat er lijkt te gebeuren. Zien jullie hoe jullie het systeem beoordelen wanneer je het observeert? Vraag jezelf het volgende af:

  1. Zijn de systemen en gedachtenvormen die jullie Planeet en de Mensheid aan de rand van de vernietiging en ongemak hebben gebracht dezelfde als die waarvan de status quo jullie zouden willen behouden?
  2. Zijn de financiële en economische systemen gebaseerd op de Universele Wet van Rechtvaardigheid?
  3. Zijn jullie religieuze instituten dienstbaar aan de mens in het ontdekken van de soevereiniteit van de Ziel, de onderlinge verbondenheid met elkaar en laten ze de glorie van jullie Goddelijke Zelf zien?
  4. Zijn jullie psychologische patronen duidelijk een voorbeeld voor Liefde, één Ziel voor alles in het Leven?

Wanneer jullie een positief antwoord kunnen geven op de vragen, dan zouden ze niet veranderd hoeven worden en zouden ze niet afbrokkelen zoals je terecht hebt opgemerkt.

  1. In het aanzien van tragedie en uitdaging komt de ware Menselijke Geest naar voren en worden liefde en service in grote en kleine liefdevolle daden getoond wanneer de ene ziel voor de andere zorgt in hun worsteling.
  2. De geheime en onterechte controle op het globale geldsysteem wordt ontmantelt en het aangeboren Menselijke gevoel van rechtvaardigheid wordt geactiveerd. Openbare protesten voor verandering en individuen die werken naar rechtvaardigheid worden het gemeenschappelijke doel. Niet langer kan de bevoorrechte minderheid de controle behouden en de minder bedeelde meerderheid hongerig en arm houden.
  3. De Mensheid is snel uit een lange periode van Spirituele Middeleeuwen aan het ontwaken naar de Renaissance van Licht en Goddelijke Waarheid, met de kennis dat het Goddelijke binnenin jullie dagelijkse keuzes kan begeleiden. Inderdaad, jullie WETEN dat jullie een keus hebben in de manier waarop je denkt en dat jullie heldere geest en liefdevolle intenties jullie helpen een Vreugdevol Leven voor jezelf en voor ieder ander in de Eenheid van Licht kan scheppen.
  4. Met het nieuwe Ontwaken van de Mensheid, met Waarheid in jullie Bewustzijn, respecteren en eren jullie het Goddelijke in iedere Ziel. Liefde leidt jullie. Jullie weten hoe je elkaar moet liefhebben en jullie kunnen jullie Eenheid met het Goddelijke accepteren.

Wij observeren jullie momenten vol van Licht, jullie “AHA!” momenten, jullie liefdevolle harten in actie en jullie intentie anderen te helpen in een wereld die wakker wordt. Wij juichen en wij zijn onder de indruk van de moedige daden tijdens het omslaan van de balans naar de Goddelijke Matrix en vernieuwde volmaakte patronen. Door jullie individuele en collectieve Zielskeuze in deze tijd op Aarde te komen, glanst de Mensheid en stijgt op naar de Vierde en naar de Vijfde Dimensionele Werkelijkheid waar Vrede en Overvloed zo dichtbij zijn als jullie verlangen het te manifesteren. Jullie kunnen niet meer twijfelen; Licht, Liefde en Vreugde zijn het eindresultaat van al jullie uitdagingen.

Wat gebeurt er in de energie dat zo velen van ons een grote intensiteit voelen die ons trekt naar herinneringen van enkele van onze pijnlijke persoonlijke geschiedenissen?

Wanneer de instroom van hogere Liefde- en Lichtfrequenties de Lichtgolven binnen het elektromagnetische veld van de Planeet versnelt, kunnen alle gedachten, gevoelens en herinneringen niet meer in dezelfde hogere frequentie meetrillen en moeten geschoond en verwijderd worden. In de psyche en de cellen geneest Liefde alles wat niet liefdevol is. Uit noodzakelijkheid zullen de Hogere trillingen die in contact komen met lagere trillingen, de lagere trillingen dwingen te verhogen totdat ze resoneren met het Licht. Liefde is een hoge trilling van Licht en draagt alle informatie om die vastgelopen en niet liefdevolle herinneringen waar je naar vroeg, in je Bewustzijn te brengen, te ontmantelen en te genezen.

Stel je een glas met modderig water voor die je een tijdlang onaangeroerd hebt laten staan. De modder heeft zich onder in het glas verzamelt en verhard. Zolang het glas en het water niet verstoord wordt, kan de modder wel zichtbaar zijn, maar het water er boven is redelijk helder. Wanneer er een stroom vers helder water het glas binnenstroomt, het vult en overstroomt, beweegt de modder. Het vertroebelt het water in het glas. Blijf je helder water toevoegen dan zal de modder over de rand van het glas verdwijnen, totdat het heldere water alle modder van de bodem uit het glas gespoeld heeft. Dit is een vergelijkbaar met wat er met ieder van jullie, die toegestemd heeft gereinigd te worden van jullie ‘modderige herinneringen’ verborgen in de cellen van jullie lichaam, gebeurt. Wanneer je eenmaal de openbaringen uit het verleden ziet, vier deze herinneringen dan en sta toe dat ze van je verleden genezen worden. Je zult de Lichtheid van al je cellen voelen. Weiger de gedachten niet, noch de pijn, maar laat de ‘modder van je gedachten’ met een zachtmoedig mededogenvol en dankbaar hart, los.

Is dat de bedoeling van de stormen en aardbevingen die door zoveel mensen worden ervaren? Deze activiteiten van Aarde schonen de gedachtenvormen van oude patronen in de Mensen in de getroffen gebieden?

Wij herinneren er aan dat jullie gedachtenpatronen niet alleen ander mensen die gevoelig zijn voor de wolk van massabewustzijn raken, maar ook de Planeet. Door haar wens de energiefrequenties te verlichten en Haar trilling te verhogen, creëert het weer op Aarde vortexen om Aarde in staat te stellen steeds hogere Licht quotiënten te omvatten. Op die manier faciliteit Moeder Aarde hogere trillingen voor alle Levensvormen in en op Haar. Het is Haar actieve rol in het Ascentie Plan.

Wij melden jullie, Geliefden, dat de intenties van Licht en Liefde die de afgelopen paar maanden door een grote groep Mensen als zegen aan de Moeder Planeet is gegeven, dankbaar is geaccepteerd en zij hebben Haar energie zachtmoediger gemaakt. Haar bevingen en stormen hebben niet het niveau van verwoesting als mogelijk was geweest als jullie, Lieve Mensen, de Moeder niet hadden gediend met jullie Licht intenties, met jullie Liefde en bezorgdheid, met jullie gebeden en zegeningen, niet alleen voor de Planeet maar voor elkaar.

Denk Licht en Licht zal door allen om jullie heen ervaren worden. Iedereen wordt beter van Liefde voor iemand anders. Heb als doel goed te doen met een liefdevol hart en je innerlijke stormen en bevingen zullen ook verminderen. Dat is de Universele Wet; Zo Boven, zo beneden; Zo binnen, zo buiten.

Ken de Waarheid en je zult genezen zijn in het Licht.

 

Dat is alles voor nu.

11:40

Donkere Tunnels of het Licht van de Waarheid?

Zaterdag 3 november 2012, 12:30, San José, Costa Rica

Geliefde  Vrienden,

Ik sta open en ben ontvankelijk voor jullie Boodschap voor vandaag. Vertel ons alsjeblieft over genezing. Fysieke, mentale en emotionele genezing, zodat wij Mensen geleid worden naar het hoogste doel in ons Leven. Hoe kan een ieder van ons onze wonden genezen zodat we helder het Licht in ons Leven kunnen accepteren?

 

Zeer Geliefden,

Het is niet de acceptatie van Licht dat het belangrijkste is in de persoonlijke genezing van wonden uit het verleden van de Mens. Het Licht is altijd aanwezig, of je het wilt accepteren of niet. Zonder Licht zou er geen Leven voor jullie zijn om zelfs maar de vraag te stellen waarover je nadenkt. De acceptatie van Licht is niet je vraag. Echter, bereid te zijn te kijken naar de oorzaak van je twijfel, je angst en innerlijke strijd zou een meer toepasselijke persoonlijke confrontatie zijn.

Waarom leiden jullie, Lieve Mensen, jullie gedachten in donkere tunnels en denken dat dat een soort persoonlijk vermaak is? Waarom verschuil je je voor je angst, terwijl het Licht laten schijnen op je pijn de oorzaak zou ophelderen en de pijn direct zou oplossen? De Waarheid verbergt zich niet in donkere tunnels, maar glijdt altijd op de zachte trilling van Goddelijk Licht. De Waarheid bevrijd je om Lief te hebben. Liefde ontdekt en geneest de momenten van pijn waaraan je je al te lang vasthoudt, denkend dat ze te waardevol zijn om ontdekt te worden, zelfs voor Jezelf. Zie je niet beter in het Licht dan in schaduwrijke tunnels? Kom naar buiten en durf de Waarheid in je te ontdekken. Er is geen noodzaak voor angst. Je pijn wordt veroorzaakt door je weigering de Waarheid te zien en te kennen: JIJ bent het Goddelijke Licht waarvoor je je verbergt!

Hoe kunnen wij uit die schaduwrijke tunnel van angst komen zodat wij kunnen zien en onze Waarheid kennen?

Wanneer je op het Licht van de Waarheid glijdt, zul je begrijpen dat je een keuze hebt – bang zijn, of niet bang zijn; lijden of niet te lijden. De Waarheid ontdekt dat de persoonlijkheid van de Mens zijn behoefte aan lijden moet loslaten. Jouw verhaal is eenvoudig jouw verhaal. Je kunt ervoor kiezen dat verhaal van lijden te herhalen of niet. Je kunt jezelf hetzelfde verhaal blijven vertellen en steeds dieper in de die donkere tunnel afglijden, of je kunt je verhaal van Vreugde herinneren en dat net zo vaak te vertellen en jezelf daarmee omkeren om zacht uit de duisternis in het Licht van de Waarheid te glijden. Je Ziel zal jubelen over die nieuwe keuze die je persoonlijkheid maakt en door die keuze jou het doel van je Leven laat ontdekken – te herontdekken en leven in Vreugde.

Wanneer een Menselijke persoonlijkheid die Waarheid volledig belichaamt, zal er geen lijden meer zijn, tenzij je beslist je nog eens te herinneren aan hoe het voelde om jezelf in de duisternis te verschuilen. Je zult onmiddellijk terug willen naar het Licht en jezelf dit moment van vergeetachtigheid willen vergeven!

In deze tijd, in de nasleep van de verwoesting door orkaan Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten, zien we beelden van zo vele mensen die lijden. Zo veel verlies en zo veel pijn werd door wat wij een ‘natuurramp’ noemen, veroorzaakt. Is het niet een beetje ruw te stellen dat we een keuze hebben om te lijden of niet? Vaak hebben jullie gesproken over realiteit en illusie. Is het een illusie dat er miljoenen mensen lijden? Hoe kunnen wij zulk diep mededogen blijven voelen en tegelijk zeggen dat het hun keuze is om te lijden?

Terwijl het voor jouw ogen echt lijkt dat de orkaan materiële schade heeft aangericht en ook een aantal slachtoffers heeft geëist, laat het ook de veerkrachtigheid en vastberadenheid van de Menselijk Geest zien als je er voor kiest dat te zien. We brengen je nog een keer deze herinnering; je hebt de keuze alleen maar verwoesting te zien, of je kunt besluiten te zoeken naar de vele manieren waar op het Licht van Waarheid getoond wordt in diezelfde mensen die geen materiële bezittingen meer over hebben. Zij verheugen zich dat ze hun Leven en hun geliefden nog hebben.

Wat echt belangrijk is voor de meesten die hun materiële bezittingen kwijt zijn, is een nieuwe focus geworden; heldendaden van Menselijke moed komen in het Licht van de Waarheid. Zorg en Liefde voor een vreemde die evenveel ‘verlies’ heeft geleden wordt een manier voor iemand om zijn gevoel van persoonlijke waardigheid en hun liefde voor het Leven te herontdekken. Wat op een ‘natuurramp’ lijkt, is in veel gevallen het belangrijkste keerpunt uit hun tunnel vol angst en duisternis en naar het Licht geworden. Oordeel niet enkel op wat je ziet, wat je gelooft of wat je je kunt herinneren. Er zijn verborgen wonderen in alle voorvallen in jullie realiteit. Op die manier kan wat jullie realiteit genoemd wordt, ook een illusie genoemd worden. Wat waar is kan voor jouw ogen nog verborgen zijn wanneer je kijkt en enkel schaduw ziet.

Geliefden, wij willen jullie eraan herinneren dat jullie menselijke geschiedenis vol schaduw en angst altijd een ander gezichtspunt heeft waar je naar Licht en Liefde kunt kijken en het kunt vinden. Je persoonlijkheidskeuze kan je naar het duister of naar het Licht leiden. Je bewuste gedachten zijn jouw dienaar. Kies wat er door de openingen van de bewustzijn binnenkomt en sta niet toe dat je keuze je de donkere tunnels van angst binnen leidt. Wanneer je gelooft dat je momenten van pijn moet lijden en je wonden koesteren, maak dat dan voorbijgaande momenten terwijl je jezelf er aan herinnert; je hoeft daar niet langer te door te brengen dan de duur waarvoor je kiest.

In de Aanwezigheid van Licht, zul JIJ ontdekt worden.

In de Aanwezigheid van Liefde, zul JIJ worden vergeven.

In de Aanwezigheid van Waarheid, zul JIJ je Goddelijke Zelf zien en kennen.

Kies Licht en Liefde en Waarheid en je wonden zullen onmiddellijk genezen. Jij wordt intens geliefd en wordt meer gewaardeerd dan je weet. Kies Licht! En dat doe je!

2:05

Orkaan Sandy – de nasleep

Woensdag 31 oktober 2012, 3:50 San José, Costa Rica,

Geliefde Vrienden,

Terwijl ik wakker word, voel ik de wens om met jullie samen te zijn. Ik vraag me af wat jullie advies zou zijn aan de miljoenen mensen die, ondanks dat ze orkaan Sandy overleefd hebben, nu aankijken tegen maanden zo niet jaren van herstel na de ravage van de storm. Was er niets dat de Ruimte Broeders konden doen om zulke ravage te voorkomen? Graag jullie commentaar.

Geliefden,

Inderdaad! Wij wensen jullie troost en hoop te brengen, maar we zien de moeilijkheden die miljoenen zielen nu ondergaan als gevolg van de opruiming die de Moeder aan Oostelijke kustlijn van het Noorden van de Verenigde Staten heeft gehouden.

Dit was geen ‘gewone’ storm of orkaan, maar was het resultaat van een combinatie of Galactische, planetaire en interplanetaire omstandigheden die voor jullie al een lange tijd zijn opgebouwd.

In de eerste plaats is het belangrijk je er aan te herinneren dat Moeder Aarde reageert op dat deel van de mensheid in de derde dimensie dat lijden veroorzaakt bij hun menselijke broeders en zusters met hun angstgedachten, boze handelingen en intenties en het tonen van overmatige misbruik van macht. Het maakt de mens bescheiden te weten dat de Moeder de kracht heeft en niet toestaat overheerst te worden door menselijke hebzucht. Wij hebben al eerder gesproken over de toename van Lichtfrequenties die resulteren in en gevolgd worden door een toename van de schaduw en collectieve donkere handelingen. De waarheid hieromtrent wordt uitgedrukt in de Universele Wet van Actie en Reactie, de Wet van Oorzaak en Gevolg, de derde dimensie Wet van Karma; zo binnen, zo buiten; zo boven, zo beneden.

En over de betrokkenheid van Ruimte Broeders het volgende; het is jou conclusie, gebaseerd op de verslagen van wat jullie schade aan materie en fysieke structuren op het land zouden noemen, dat er niets gedaan zou zijn om nog meer schade te voorkomen dan nu wordt verwacht. Er zou zelfs een nog groter gebied voor een nog langere periode beschadigd zijn als onze Ruimte Broeders niets hadden gedaan!

Wij herinneren je er aan , geliefden, er waren een aantal factoren aan het werk voorafgaande aan de orkaan. De eerste factor; er was een combinatie van galactische actie rondom Aarde om de nodige controle op de caban te houden, de duistere krachten en de noodzakelijkheid hun laatste poging om de financiële, sociale en overheidsagentschappen te beheersen. Het was noodzakelijk deze mogelijkheden te beëindigen. De tweede factor; het was volle maan. Als gevolg van de  krachtige maan- en planeetstanden, was het tij hoger dan normaal. Deze twee factoren en de noodzaak de meest machtige beurs op de wereld compleet te sluiten als ook alle normale mogelijkheden voor vervoer en transport, zorgden voor een omleiding van een mogelijke toekomstige aanval met ‘Ground Zero’ schade en veel slechter dan de huidige ‘natuurlijke ramp’.

Bedoel je dat er weer een aanval op VS grondgebied had kunnen plaatsvinden? Zoals 9-11? Bedreigt de caban nog steeds de machtsstructuren in de VS?

Inderdaad! De mondiale geweldsdreigingen voor zowel de VS als andere landen bestaan nog steeds, maar zulke acties zullen niet succesvol zijn dankzij het werk van het Hemelse Gezelschap, de intergalactische intervernties en de bezoeken van de vele Ruimte voertuigen en hun interplanetaire bemanning; Wezens die beschikken over technologie die zelfs in aardse laboratoria nog niet bedacht is. Heb geen angst! Maar Vertrouw in plaats daarvan dat er een Goddelijk doel ligt achter ALLES wat er op de Planeet Aarde gebeurt.

Zijn er Zielen aan de macht op Aarde die meer dan hun eigen zelfzucht als intentie hebben. Hoe zal de wederopbouw na de ravage van de storm ter hand worden genomen?

De meeste mensen op machtsposities in locale, provinciale en federale bestuursorganen, zijn Zielen die binnenin een nieuw doel voelen en zij worden beïnvloed door het Goddelijke Licht. Hun focus ligt op ‘wat is het hoogste goed voor iedereen”, in plaats van op persoonlijke verrijking ,wat velen von hun voorgangers lieten zien. Zij zullen de tijd nemen voor wederopbouw maar met een meer ‘verlichte’ focus op het algemeen belang voor al het Leven, inclusief alle Leven op Planeet Aarde. Tegelijkertijd zetten onze Ruimte Broeders en het Hemelse Gezelschap het Licht werk voort en inspireren de miljoenen zielen, die nu bescheiden en open staan voor begeleiding, naar hun nieuwe doel. Zij zullen het doel van hun Leven omvormen in een nieuwe, hogere richting – de richting van Licht, Liefde en Mededogen voor anderen wat leidt naar vier- en vijfdimensionaal denken en handelen. Het enige resultaat mogelijk van zo’n focus is de beweging van de Mensheid in die hogere dimensies – de Ascentie van Menselijk en Planetair Bewustzijn.

Je zegt “de meeste mensen … worden beïnvloed door Goddelijk Licht”. Maar wat gebeurt er in het geval van diegenen die nog niet werken voor het hoogste goed voor iedereen?

Dienen die geheime duistere missies uitvoeren, zullen ontmantelt en openbaar gemaakt worden in de nabije toekomst en zullen niet in staat zijn hun missies voort te zetten. En evenals de meer recentere onthullingen van duistere intenties, zullen zij verantwoordelijk worden gehouden. Dit is onderdeel van de voortgaande schoonmaak in alle hoeken van de Menselijke samenleving. Heb geen angst! Het Licht zal overwinnen en er zal geen duisternis meer zijn! Het Goddelijke Plan kan niet mislukken!

De Liefde en het Mededogen van onze Ruimte Familie van Licht is zodanig dat jullie al jullie angst voor de dood en mogelijke vermindering van innerlijk Licht, kunnen overgeven. Denk er aan, jullie hebben gekozen om op Aarde te komen om te ervaren, in het Licht te groeien, jullie zusters en broeders die het Goddelijk Licht nog niet begrijpen, te begeleiden. Jullie missie kan ook niet mislukken. Het is jullie Zielecontract. Jullie oude gedachten uit het verleden loslaten en het Licht in al jullie acties accepteren, zal jullie door innerlijke stormen en orkanen loodsen. Jullie ZIJN Licht! Accepteer en sta de acties van jouw Licht toe alle mogelijke verborgen hoeken van angst die nog ergens in je verborgen liggen, te doordringen! Het Licht overwint. God werkt door jullie Hart! Vertrouw en geef je over; jullie toekomst is zeker en Licht!

5:40

 

Van Inger:

Terwijl ik luisterde en deze boodschap opschreef, dacht ik aan een gezegde van White Eagle die erg geruststellend voor mij is:

Een goddelijke wet doordringt alle leven en goeds ontstaat uit onwetendheid en duisternis… Er is een wijs en genadig plan voor de spirituele ontwikkeling van de mens.
White Eagle

Moge alle levens die deze week ondersteboven geschud zijn door de orkaan, weten dat hun Licht steeds sterker blijft worden en zal overwinnen. Moge zij troost, liefdevolle steun en mededogen vinden van, en geven aan alle Werkers om hen heen.

Zegen aan iedereen!

Wat gebeurt er tijdens een Reiki zelfbehandeling?

Helaas is er geen ondertiteling voor deze video

Nibiru – Het effect op de Mensheid

Zaterdag, 27 oktober, 2012, 5:00, San José, Costa Rica,

 

Ik vraag de ‘Ik Ben Aanwezigheid’ mijn bewustzijn te doordringen met het Licht van Waarheid in het ontvangen van deze boodschap. Dat het mag dienen voor het Hoogste Goed voor Alle Wezens Overal. Zo zal het ZIJN en zo IS het.

Geliefde Vrienden,

Onlangs werd een vraag gesteld over de binnenkomst van Nibiru, een eens ver weg staande planeet, die nu ons Melkwegstelsel binnenkomt en reeds enkele maanden in onze hemel zichtbaar is. Het is nabij en rondom onze Zon waargenomen. Er bestaan elkaar tegensprekende voorspellingen van verschillende astronomen dat het enorme verwoestingen op Planeet Aarde zal aanrichten, ons weerpatroon zal beïnvloeden met intensere wervelstormen, grotere aardbevingen en vloedgolven en allemaal extreme fysieke effecten. Terwijl ik deze vraag stel, is er angst voor een grote wervelstorm die de kustplaatsen in het zuiden en oosten van de Verenigde Staten bedreigt. Wordt onze Planeet beïnvloed door de komst van Nibiru en zullen er meer en sterkere reacties voor mensen zijn?

 

 

Geliefden,

Het magnetisch veld van alle planeten inclusief Aarde, wordt altijd beïnvloed wanneer de aantrekkingskracht van hemellichamen sterker wordt. Menselijke lichamen worden beïnvloed door de Maan, door de beweging van alle Paneten rond de Zon en ja, ook door de binnenkomst van de planeet Nibiru en zijn manen nu deze dichter bij de Zon komt. Het is de terugweg van haar reis door het Melkwegstelsel eens in de 3600 jaar. Aarde reageert op de sterkere aantrekkingskracht zoals je in je vraag opnoemde. De weerpatronen zullen een paar maanden nogal radicaal veranderen en mensen moeten voorbereid zijn op wat ongerief in wat jullie je ‘gewonen leven’ noemen.

Je zult je uit onze voorgaande berichten herinneren, dat we daar aangegeven hebben dat er niets ‘gewoon’ of ‘normaal’ is in jullie leven de komende maanden en inderdaad zelfs de komende jaren op Aarde!. Jullie zullen steeds sterker moeten inspelen op de veranderingen in frequentie vanuit zowel jullie compacte fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen. Jullie Moeder Planeet is ook geroepen te reageren  op deze hogere Lichttrillingen die in haar elektromagnetische en etherische veld worden uitgestort. Enkele van haar meer radicale reacties met natuurlijke weersenomenen, zullen inderdaad veroorzaakt worden door activiteit in de aantrekkingskracht van de pulserende frequenties en door Nibiru. De effecten worden door alle andere planeten en sterren, zoals de Pleyaden, ook gevoeld. Maar de door jouw genoemde voorspellingen geven niet het complete beeld!

We hebben jullie constant gerapporteerd dat er legioenen aan Ruimtebroeders, de Galactische Intelligentie, helpen met hoge precisie technologie, waarvan jullie natuurkundigen en wetenschappers zich nog geen voorstelling kunnen maken, noch begrijpen, laat staan kunnen maken en gebruiken voor de bescherming van Planeet Aarde, in deze ook voor Moeder Aarde reinigende maar moeilijke tijd. Hoewel er perioden van ongerief zullen zijn in wat jullie je normale leven noemen, is er geen reden tot angst voor het einde van de wereld, of het einde van je leven, tenzij een mens besluit dat het leven te moeilijk is geworden en besluit de Planeet te verlaten. Het is precies om deze reden dat wij honderden ‘schrijvers’ hebben aangewezen om de massa in te lichten en te onderwijzen: verspreid dus de Nieuws; jullie zijn veilig en zeker, zolang jullie het Leven toestaan zich te ontvouwen zoals het zich aan jullie aandient en jullie met vertrouwen en kennis van jullie veiligheid reageren.

Bedoel je dat er mensen zijn die willen vertrekken en hun leven beëindigen gedurende deze versnelling van energie die in en rondom buiten onze controle, plaatsvindt?

Momenteel gaat de versnelling van de energie, zoals je de energie ervaring terecht noemt, door met het brengen van Licht in het bewustzijn van de Mensheid, zodat iedereen weet dat er nieuwe manieren zijn om naar hun Leven te kijken, en het van binnenin henzelf kunnen zien dat zij hun geest en hart moeten meebewegen met de veranderingen. Echter er zullen Zielen zijn  die, door persoonlijke keuze, bewust of onbewust, niet door de fysieke of emotionele uitdagingen willen gaan en hun lichamen zullen verlaten. Voor sommigen lijkt een overgang, een keuze om terug te keren naar Geest, de enige optie om uit de moeilijkheden te raken. Voor anderen zullen hun lichamen uitgewoond zijn en zij zullen besluiten het te verlaten door ziekte of door wat jullie noemen een ongeluk.

Vergeet nooit Geliefden, dat jullie angst en onzekerheid over de toekomst schijngedachten zijn die in de wolk van Massabewustzijn zijn gezaaid. Angst zaaien is het spel van de donkere krachten die nog steeds proberen controle te hebben over jullie emotionele en mentale energie en door middel daarvan op jullie reactie in jullie wereld. Ga niet mee in de angst. Kies voor Vertrouwen! Weet diep van binnen dat alles goed is, omdat het inderdaad allemaal goed IS. De intentie van de donkere krachten zal jullie niet naar de beloofde toekomst van Licht leiden. Het uiteindelijke resultaat van deze, voor jullie, extreme energieschommelingen naar een groter Licht; een Liefde die al jullie angsten zal stillen en jullie een Nieuwe Wereld van Vrede en Overvloed zal binnenleiden. De Krachten van Licht, jullie Ruimtebroeders, inderdaad het hele Hemelse Gezelschap steunen de Belofte van het begin van de tijd; het Goddelijke is de baas. Het Goddelijke in jullie, Geliefden, is zo dichtbij als jullie adem, Jullie zijn niet alleen in jullie beweging en groei.

Wanneer we de veranderingen in de wereld waarnemen en de stormen in het weer de angststormen worden die onze gedachten lijken over te nemen, hoe kunnen we dan onze gedachten vol angst in de richting van vertrouwen sturen?

Jullie lichaam is duidelijk jullie Wereld! Wij moedigen ieder van jullie aan een nauwgezette waarnemer van jullie lichaam te worden. Wanneer jullie informatie over de huidige energieveranderingen wordt gegeven, wanner je hoort, ziet, leest of wordt verteld over situaties, vult dat nieuws je dan met angst, opwinding of gemak? Wanneer je angst voelt, wees dan waakzaam – bekijk je gedachten en kies voor vertrouwen, kies een gedachte die je lichaam een gevoel van gemak geeft. Wanneer je opgewonden raakt, weet dan dat er nieuwe ervaringen zijn waarvan je een heleboel voordelen zult hebben. Op ieder moment dat angst de controle lijkt over te nemen over je lichamelijke gevoelens, maak je gedachten dan leeg in meditatie, weet dat je gedachten zich willen vastgrijpen aan de schijn resultaten van angst. Herinner jezelf er aan; JIJ ben de meester van je gedachten. Het is jouw bediende. Geef de bediende geen rechten over jouw leven te regeren. Je hebt het recht, en inderdaad de kracht om te kiezen wat jij wilt voelen en denken.

 

Wij, jullie Licht Familie, jullie Ruimtebroeders in Liefde moedigen jullie aan Licht te denken, Liefde te voelen, en Vertrouwen te kiezen overal en altijd! Jullie worden bovenmatig geliefd. Jullie zijn veilig. Jullie toekomst is zeker.

 

6:50

Financiële Angst? Goddelijke Materie is de Bron van Onze Overvloed

15 oktober, 2012, 5:30, El Castillo, Guanacaste, Costa Rica

Geliefde Ik Ben Aanwezigheid, alleen Jou Autoriteit is in mijn hart, mijn gedachten en mijn wereld aanwezig. Mijn wens Jou in Licht te dienen is voldaan. Zo ZAL het Zijn en zo IS het!

Geliefde Vrienden,

Moeder Natuur heeft hier in het regenwoud flink schoongemaakt en is een inspiratie voor het nemen van beslissingen voor de afgelopen week en verder. Ik ben dankbaar voor het heldere antwoord op mijn gebed. Geef alsjeblieft je advies voor het beleven van de volgende fase van het mysterieuze Goddelijke Plan.

 

Geliefden,

Alle leven, al je beslissingen worden gegeven aan de Goddelijke Geest van binnen. Vertrouw en geef je over aan de Wijsheid die in je is en het ontvouwen van het Goddelijke Plan is geen mysterie. Het is helderheid die je in je hart wordt gegeven. Luister naar je heilige influisteringen, de Stem van binnen wanneer het onthuld wordt en je zult de keuzes maken in lijn met het Goddelijke Plan. De Mensheid wordt continu geleid op alle mogelijke manieren naar wat voor de meesten van jullie al heeft plaatsgevonden – een verandering in het bewustzijn, een verschuiving in gedrag, een vergroot innerlijk bewustzijn over wat belangrijk is en wat er aan losgelaten angsten en zorgen in het vuur van zuivering verbrand moet worden. Vertrouwen is de praktijk, Vertrouwen de meditatie en Vertrouwen is het gedrag van moment tot moment.

 

Je leven leven van dag tot dag alsof er niets in je hart en gedachten verandert is, is onmogelijk. Vastgrijpen aan een ‘terug naar normaal’ gedrag is slecht advies. Het verlangen naar ‘was alles maar weer normaal’ is onverenigbaar met je huidige kijk, wat je nu ziet is je werkelijkheid. In het waarnemen van je eigen veranderingen, zal een ieder van jullie verzeild raken in levendige discussies met anderen over wat zij als hun verandering hebben waargenomen. Luister met compassie naar je familie, je vrienden, je collega’s als zij over hun ervaringen spreken, terwijl jij  je eigen signalen van weerstand tegen verandering herinnert en er aan relateert. Jullie zullen dit allemaal op een of andere manier realiseren: “Er gebeurt iets ENORMS in onze wereld!”. Denk er altijd aan dat het niet de ervaring is waar het om gaat, maar hoe je op de ervaring reageert dat maakt dat een Menselijke Ziel genadevol in het Licht groeit.

De voorspellingen kunnen voor sommige mensen een referentiepunt zijn om hun gesprekken te beginnen, maar wij helpen jullie eraan herinneren dat veel geschreven verhalen die geschreven en gezien worden als voorspellingen, allegorie waren die interpretatie nodig hebben. In ogenschouw nemend dat het Hemelse Gezelschap voortdurend de Ascentie van de Planeet, zelfs Universums, ondersteunt, zullen deze interpretaties een mysterie zijn in de gedachten van velen die ze horen. De menselijke natuur zit zelf zo in elkaar dat interpretaties zullen leiden tot angst in de gedachten van degene die interpreteert. Je hebt vaak de verklaring:”Het einde van de wereld is nabij!” gehoord. Deze verklaring geeft de angst van degene die interpreteert weer en is niet de Waarheid. Waarheid is niet gebaseerd op angst en Waarheid is in alle Werken van de Schepper en het is in het Goddelijke Plan om de Mensheid terug te brengen naar een vreugdevol en vreugdevol leven.

De laatste tijd, als ik met mensen hierover spreek, is de grootste angst die ik hoor de angst voor een persoonlijke financiële ramp. Op wereldniveau verzaken de financiële instituten hun verplichtingen aan ondernemingen en aan individuen. De voorspelling is dat er zeker in het komende jaar of twee jaar een financiële crisis zal komen. Wat kunnen jullie ons zeggen over hoe we onze angst kunnen wegnemen voor het niet meer in staat zijn voor onszelf te zorgen en geen toegang meer tot ons geld te hebben

Historisch gezien is geld een schepping van de menselijke gedachten die manieren zoekt om persoonlijk gewin te zoeken. De mensheid heeft duizenden jaren langer geleefd zonder geld als ruilmiddel dan het aantal jaren met geld als middel om beter van te worden. Het is niet alleen angst voor tekort dat meer tekort en ontoereikendheid creëert. Geld is niet de bron van overvloed. De Schepper creëerde de Goddelijke Materie als Bron van Overvloed! Goddelijke Materie, de Levensenergie verdwijnt niet met de mondiale mislukking van de door mensen gecreerde geldmarkten.

Moeder Natuur is Goddelijk overvloedig. Wanneer je verkiest om naar die signalen te kijken, zul je overduidelijk bewijst van overvloed overal vinden. Alle Leven op Aarde, alle Levensvormen worden door de Moeder ondersteunt. De Mensheid IS, of je je dat realiseert en herinnert of niet, ook een van de Levensvormen van Moeder Natuur! Alles in de Natuur zal altijd overvloedig blijven, maar de eerste roep van het hart van de Moeder aan het hart van de Mensheid is MET haar samen te werken, van haar te houden, voor haar te zorgen zoals Zij voor jullie zorgt en daarmee jullie zelf te helpen overvloedig gevoed en verzorgd te worden. Geld zorgt niet voor jullie. De boezem van de Moeder verzorgt al het Leven, inclusief de Mensheid.

OK, Ik kan die redenering volgen en kan de Waarheid in jullie woorden waarderen. Maar de vrouw die voor haar familie zorgt, die geen idee heeft hoe ze dat moet doen zonder naar de winkel te gaan en daar geld voor nodig heeft, zal deze Waarheid niet gauw zien als makkelijk om mee te leven. De man die nog steeds naar zijn werk wil rijden in zijn auto en benzine nodig heeft om erin te rijden, zal niet gemakkelijk zeggen: “De boezem van de Moeder zal mijn benzinetank vullen”. Hoe kunnen wij omgaan met die veranderingen?

Eerder hebben we al gezegd; dit is NIET de tijd om te denken aan: “Laat alles maar normaal zijn!” De winkel is waarschijnlijk niet open voor de vrouw om het geld dat ze misschien in haar geheime portemonnee heeft gespaard, uit te geven. De man moet zijn auto misschien parkeren totdat zijn angst in zijn hart over deze ‘crisis’ opgelost is. Hij kan misschien geroepen worden zijn werk op een andere locatie dan voorheen te gaan doen.

Het kan voor sommige mensen die niet goed voorbereid zijn op verandering van wat TOEN was en wat NU is, een tijd van verwarring, rebellie, angst en wanhoop zijn. Echter, de vindingrijkheid in de gedachten van de Mensheid is altijd geïnspireerd en geleid door de Goddelijke Geest. De Mens is een creatief Wezen die continu op zoek is naar creatieve oplossingen voor uitdagingen. Deze oplossingen zullen worden gevonden in samenwerking met elkaar, in kleine groepen en in families en ze zullen soevereiniteit eisen over de manier waarop een overvloedig leven gecreëerd kan worden in plaats van afhankelijk te blijven van het financiële systeem dat niet langer een Menselijk bestaan in integriteit in stand houdt.

Onthoud altijd: je bent net alleen in deze tijd van verandering. De Schepper, het Hemelse Gezelschap, jullie Galactische Familie, wij als Dienaren van Licht; houden in de gaten, monitoren, leiden en dien onze Menselijke Familie. Hierdoor wordt jullie inspiratie verfijnd, jullie zijn beter in staat te luisteren, jullie observatiekracht wordt verscherpt en jullie intuïtie versnelt. Dit zijn innerlijke assistentie die jullie al hebben. Jullie worden continu aangespoord naar je innerlijke Zelf te luisteren.

Daarin ligt het resultaat van jullie inspiratie, jullie observatie en jullie intuïtie. Het resultaat van luisteren naar jullie Stem zal jullie leiden naar geïnspireerde sectie en naar Vertrouwen. Vertrouwen in je Licht Lichaam en het leid je naar Waarheid… en de Waarheid zal je vrijmaken van angst.

 

Alles is goed!

7:10

Kies wat je gedachten ‘binnen stroomt’!

13 oktober, 2012, 4:40 El Castillo, Guanacaste, Costa Rica

Geliefde en Machtige IK BEN Aanwezigheid, alleen Uw Autoriteit is actief in mijn hart, in mijn gedachten en in mijn wereld terwijl ik U dien in Licht. Zo ZAL het ZIJN!

 

Geliefde Vrienden, 

Vanmorgen luister ik naar jullie boodschap. Geef ons alsjeblieft alle informatie waarvan jullie ons bewust willen maken.

 

Geliefden,

Wanneer zich een verschuiving in bewustzijn in het Menselijk bewustzijn voordoet, wordt jullie Lichtheid van Bestaan duidelijk en zichtbaar voor degenen om jullie heen. Wanneer een gebed en een verzoek om Licht in gedachten wordt gehouden, of een verzoek om genezing en heelwording vanuit het hart wordt gedaan, wordt het verzoek onmiddellijk verhoord. Wanneer gedachten en het hart gewillige ontvangers zijn voor de resultaten van die gebeden en verzoeken, is het geschenk van genezing onmiddellijk.

En hierin ligt het werk; onthechten van het derde dimensie element tijd. Weet dat je onmiddellijke genezing verdient. Jullie moeten begrijpen dat Tijd zoals jullie denken dat bestaat, niet bestaat wanneer het op gebeden verhoren aankomt, maar omdat jullie denken dat jullie moeten wachten op het verhoor van jullie gebeden, creëren jullie de pauze tussen jullie gebed en het verhoor ervan. Er bestaat een gezegde dat jullie Mensen gebruiken, ” … alles op God’s tijd”. Wij willen jullie er graag aan herinneren dat “God’s tijd” op dit moment is, dit moment… en dit moment… het is onmiddellijk! Jullie zijn het die het wachten creëren; de pause; de tijd die jullie denken dat nodig is om een antwoord te verdienen. God in jullie IS zoals jullie de IK BEN Aanwezigheid willen laten zijn. Wanneer jullie je IK BEN Aanwezigheid werkelijk kennen en vertrouwen, is je gebed verhoord, je genezing onmiddellijk gegeven. Jullie aanvaarding van Waarheid is jullie antwoord.; er is geen noodzaak op het Licht te wachten. Zelfs in het donkerste uur is het Licht altijd aanwezig. Aanvaard dat en weet dat het zo is!

Onlangs in mijn meditatie dreef er een toucan in mijn gedachten. Toen ik mijn ogen open deed vloog er een toucan een paar meter bij mij vandaan! Is dat waar je over spreekt?

Inderdaad! WANNEER je bewust wordt van was je wenst, is God’s tijd in dit moment .. en dit moment…en dit moment.. , of het een Toucan is als antwoord op een gebed, of de genezing van een lang in gedachten gehouden oude wond. Als de wens voor het antwoord helder in gedachten en een intentie bewust in je hart gehouden wordt, wordt het antwoord en de intentie onmiddellijk gegeven. Door het focussen van je intentie in je gedachten wordt je verzoek gegeven. Weten jullie dat jullie verdienen waar jullie om vragen? Accepteren jullie het met gratie als het wordt gegeven? Daarin ligt de menselijke uitdaging! Kennen jullie werkelijk Waarheid? Weten en vertrouwen jullie dat God-Zelf geeft wat jullie verlangen?

Nee, ik geloof dat ik dat niet met mijn hele verstand weet, niet genoeg. Dan zou ik weten dat ik het verdien en ontvang waar ik om vraag. Echter, ik denk dat ik, en wij mensen in het algemeen niet duidelijk genoeg zijn in onze gedachten om deze gedachten onmiddellijk gemanifesteerd te krijgen in ons leven! Is dat niet de reden waarom wij de meeste tijd in de derde dimensie leven? Ik ben me nog niet constant bewust van al mijn gedachten en heb ze niet onder controle en daarom zou ik al die gedachten die ik onderbewust projecteer niet in mijn leven vorm willen geven. Het zou ondoordacht zijn de verwarring die soms door mijn hoofd spookt fysiek te creëren!

Het loslaten van deze menselijke kwetsbaarheid is precies waar de complete overgang van de Mensheid naar de vijfde dimensie van afhangt. Het is het innerlijke werk dat door jullie Familie van Licht begeleid wordt. Dit bewustzijn voor de Mens wordt aangereikt door Onze liefdevolle aanmoediging aan de Mens om te zoeken, te weten en te vertrouwen op het Licht. Reageer wanneer je je Innerlijke Stem hoort. Heb alleen Licht voor ogen; wees alleen Liefde in je Leven.

Wordt je compleet bewust, verantwoordelijke en eis Licht in je gedachten en je leven zal zich snel van de derde, via de vierde naar leven in de vijfde dimensie verplaatsen. In je Lichtgedachten zullen Vrede en Overvloed een uitdrukking van jouw Leven worden; waar de schoonheid van jouw ‘Ik Ben Aanwezigheid’ geëerd wordt; waar je de ‘Ik Ben Aanwezigheid’ eert in ieder ander. Jullie hebben allemaal al momenten van vijfde dimensie ervaringen gehad, manifestaties van pure gedachten die resulteren in wat jullie wonderen noemen. Deze ervaringen bewijzen de helderheid van je gedachten onmiddellijk!

Zoals de meditatie en mijn ‘vliegende-Toekan’ ervaring! Maar hoe worden we continue bewust van de activiteiten van onze gedachten? Oh ja, ik voel jullie lach al als ik deze vraag opschrijf! Ik weet het: “Meditatie en contemplatie; liefdevolle aandacht voor de berichten van de Stem in ons Hart, geef je over aan het Licht in je”. Jullie vertellen mij dit al jaren!

Inderdaad! Het voortduren van deze boodschap is er om je te herinneren aan; je moet het veel doen. Er zijn geen sluipweggetjes voor het opschonen van het individuele brein. JIJ bent verantwoordelijk voor wat ‘binnen drijft’ als jouw mentale activiteit. JIJ moet de waarnemer zijn van welke gedachten naar buiten in jouw realiteit uitgedrukt worden. De fysieke uitdrukking van jouw leven, wat jij duidelijk ziet wanneer je om je heen kijkt, geeft aan welke gedachten er je brein ‘binnendrijven’  JIJ moet kiezen wat er binnenrijft zodat je ook kunt genieten van de manifestaties die het resultaat zijn!

Om je bewust te worden van je mentale activiteit, kunnen wij je aanraden voor je meditatie periode je ‘bewustzijnsstroom’ uit te drukken. Schrijf je gedachtenstroom op, en weerhoudt niets! Wees opmerkzaam op wat er ‘ronddrijft’ in je gedachten en schrijf het op terwijl jij je gedachten in de gaten houdt. Doe dit iedere dag, en neem een paar minuten voorafgaand aan je meditatie. Wanneer je dit een aantal weken doet, zal dit je bewustzijn laten zien terwijl het in je gedachten ‘drijft’. Na het opschrijven van je gedachtenstroom, let dan eens op; waar heb je genezing nodig? Wanneer je dan gaat mediteren, vraag dan genezing voor die gedachten die je niet langer nodig hebt. Schoon je bewustzijn op! Verwijder alle gedachten die je als ‘verkeerde intentie’ zou kunnen benoemen. Bid voor genezing, en weet dat je het -onmiddellijk- ontvangt en accepteert door de ‘Ik Ben Aanwezigheid’ in je!

Wij zijn jullie Familie van Licht. Jullie worden bovenmatig geliefd, geliefden. Wees Licht terwijl je Licht laat ZIJN!

6:10

Beveel angst te verdwijnen

Donderdag, 4 oktober 2012, 2:39, San José, Costa Rica

Ik roep mijn I’K BEN’ Aanwezigheid op om mijn hart en geest te reinigen en te inspireren terwijl ik deze boodschap ontvang. Mag het ten dienste zijn aan het Hoogste Goed van Alle Wezens overal. En zo IS het.

Lieve Vrienden,

Luisterend naar jullie oproep om bij jullie te zijn, heb ik geen vraag, maar sta open voor het onderwerp van jullie keus. Graag commentaar.

 

Zeer geliefden,

We hebben je geroepen om te luisteren naar woorden en energie van Licht en Liefde, terwijl zo velen van jullie de dichtheid van de derde dimensie en astrale emoties voelen die jullie van de Lichtheid van  jullie Bestaan in jullie hart willen afhouden. Deze emoties zijn vervliegende schaduwen en zijn NIET wie jullie ZIJN! Geef er niet aan toe en laat ze je dag niet beheersen. We moedigen jullie aan die illusoire gedachten projecties in jullie energieveld van de Cabal, af te wijzen en af te leiden. Angst en twijfel is hun spel voor gevoelige mensen die binnen het Licht van de verandering werken. Sta niet toe dat zij vernietigen wat jullie gewonnen hebben om Lichtwerkers te worden. Hun intentie is om onder controle te houden wat het eenvoudigst te controleren is – de Menselijke geest die makkelijk beïnvloedbaar is in de huidige energieschommelingen.

Bekijk deze schommelingen als de wolken in de lucht – iets interessants om naar te kijken terwijl ze voorbij drijven. Sta je emotionele energielichaam niet toe deze wolken te accepteren als iets echts. Ze hebben geen functie in het laten groeien van jouw Licht. En bovenal, houdt het Licht in je hart en geest tijdens de focus in je dagelijkse meditatie. Dit zal alle pogingen tot controle van jouw Licht uiteendrijven.

Terwijl jullie mij deze paragraaf doorgaven, zag ik waterspuwers en vreemde reptiel-achtige vormen. Zijn dat de krachten van angst en twijfel die hun energie projecteren? Als dat zo is, wat is de intentie van die krachten?

Inderdaad, we hebben je dit laten zien, lieve schrijver, omdat de vormen en trillingen die zij voor Mensen aannemen wanneer jullie in de schaduw trillingen reiken, zij in die Wolk van Massa Bewustzijn projecteren, die Wolk die momenteel op verschillende plaatsen groeit. Met name daar waar velen van jullie met angst leven. De angst is hun projectie. Het is essentieel voor jullie om het NIET als jullie eigendom te claimen!

Nu de Ascentie van Bewustzijn groeit, wordt de Mensheid gevoeliger voor Licht. De pogingen van de donkere krachten om angst, twijfel en emotionele toestanden te creëren neemt ook toe. Met het sterker wordende Licht komt ook de mogelijkheid voor donkerder schaduwen. Voor sommige Mensen creëren de donkere pogingen van de Cabal om jullie geest te controleren, zulke innerlijke conflicten doordat jullie bang zijn voor die projecties en vaak denken dat jullie “gek worden”. Roep het Licht Gebed aan en mediteer en roep de Engelen op je te beschermen! Jullie geest is sterker dan hun angstaanjagende maar voorbijgaande projecties.

Deze subtiele en schijnbaar aanhoudende donkere krachten voeden zich met de astrale energieën die jullie laten groeien in jullie energieveld en daarom lijkt het of je meer angst hebt wanneer je hun projecties in je geest ziet. Roep die schaduw-gekte een halt toe! Beveel de angst TE VERDWIJNEN! en je bent direct van ze af. Licht zal je geest direct rustig aan weer vullen. Roep een straal van Licht op in je gedachten die vanuit je hart op je energieveld wordt geprojecteerd. Hou van jezelf wanneer je baadt in een steeds sterker wordende regenboog van kleuren; jouw Lichtheid van Bestaan. Leid je gedachten af van deze angst oproepende projecties door alleen te focussen op het Licht en de Liefde die je in jouw leven wenst. En weet ook bovenal dat het hele Gezelschap van de Hemel beschikbaar is voor jouw groei en bescherming. Roep je Engelen en Bewakers aan om hulp wanneer je bang bent of donkere projecties waarneemt.

Je bent niet alleen in de uitdaging dit innerlijke werk te doen! Vele miljoenen Mensen worden op dit moment van binnenuit opgeroepen op hun behoeften, ja zelfs hun diepste wensen, te bekijken en te reinigen van oude schaduwpatronen. Eigenwijs aan ze vast blijven houden bewijst geen dienst aan het nieuwe Bewustzijn waarnaar de Mensheid op dit moment collectief naar op zoek is. Dit werk brengt jullie, lieve Mensen, in een nieuwe staat van Bewustzijn, uit de derde dimensie trillingen naar het leven in de vierde en vijfde dimensie.

Deze veranderingen in bewustzijn zijn essentieel in de voorbereiding voor de hogere trillingen in het leven in de vijfde dimensie. Eenmaal gereinigd van negatieve gedachtenpatronen, verkort je de periode die nodig is om wonderen te creëren. Als je nu aan een wonder denkt, geloof je dat dat zeldzaam is. Jullie geloven dat wonderen alleen maar gebeuren door de Genade van de Schepper, en alleen maar af en toe gebeuren. Misschien denken jullie dat je ze moet ‘verdienen’ of dat ze ‘zomaar’ gebeuren. Wij spreken tot jullie over wonderen die direct en dagelijks gebeuren. Wij hebben het over een voorval toe je opmerkte dat de tijdsspanne tussen je gedachte en de manifestatie ervan in de toekomst, korter was. Om zoiets te laten gebeuren, moet de Mens helder van geest zijn en Licht in gedachten hebben. Je zult merken hoe snel je door het reinigen van de onbewuste gedachtenstromen, je creëert wat je in gedachten had en dat je dat bewust doet.

Vandaag hebben we uitgebreid gesproken over de controle van de Cabal, zelfs in het gebied van de menselijke gedachten. Wij moedigen jullie aan bezit te nemen van je eigen geest en te weten dat jullie geest onlosmakelijk verbonden is met de Geest van God. Vrije wil geeft jullie zelfbeschikkingsrecht, maar jullie zijn niet alleen. Bewust contact maken met de Geest van God binnenin jezelf, door meditatie, brengt een continue stroom van Licht en Liefde naar binnen. Jullie hebben de controle over jullie geest.

Weet dat dit alles waar is: Licht, Liefde en Kracht herstellen het Plan voor de Mensheid op Aarde. Zo was het ontworpen en zo IS het!

Licht van het Veld (The Field)

26 januari 2012, 4:45, San José, Costa Rica

Lieve Vrienden,

De laatste dagen voel ik dat ik mogelijk de inhoud van jullie boodschappen beperk door mijn onmogelijkheid de kwaliteit van de vragen om Jullie stroom van informatie te beginnen, te verhogen. Ik luister naar ieder onderwerp die Jullie ons vandaag willen geven.

Geliefden,

De stroom van Licht en energie van het Veld is nooit beperkt. De aanvaarding van die stroom is alleen beperkt door de bereidheid van de ontvanger en hun openheid om te ontvangen. Leven in de derde dimensie, zelfs met de instroom van subtiele frequentie verbeteringen, beperkt op zichzelf al de acceptatie van plotselinge hoge frequenties. Jullie trilling ligt op een aanzienlijk lager niveau dan wat er altijd beschikbaar is. Omgeven zijn door veel hogere frequenties dan wat jullie nu kunnen hebben, zouden jullie gevoelige energielichamen opbranden en op die manier jullie fysieke structuur beschadigen. Dit is niet wat wij ondersteunen!

Wij zijn bij je en bij vele andere schrijvers en Lichtwerkers om te helpen jullie energielichaamstrillingen te verhogen door een subtiele instroom van langzaam oplopende trillingen. Op zo’n manier van Licht houden voor de hele mensheid zodat ieder individu eruit kan putten en iedere energie kan aanvaarden die ze bereid zijn te accepteren en die ze aankunnen.

Is er een manier waarop een ieder van ons de stroom van Licht en de trilling van onze subtiele energielichamen kan verhogen?

Ons voorstel is; dagelijkse meditatie om de kwaliteit en inname van de adem te bekijken en dat is niet voor niets! De meest directe manier om hogere frequenties te ontvangen is om bereid te zijn eenvoudigweg te zitten en mediteren en in steeds langere periodes per dag je ademhaling te bekijken. En belangrijker nog, de kwaliteit van de gedachtenvormen die je geest voortbrengt, verhoogt de lichtfrequentie in en om je lichaam, of voorkomt dat je subtiele lichaam in staat is de Lichtfrequenties die beschikbaar zijn te accepteren. Liefde is een hoge trilling. Wanneer ze tijdens je meditatie is gedachten word gehouden, zal het je leiden naar vervoering en Nirvana; een gevoel van Hemel op Aarde. Vervoering is de meest subtiele frequentie die jullie menselijke ‘field’ in staat is op dit moment te accepteren.

Lichtenergie schommelen altijd. Met de verrijzenis van het Planetaire en menselijke bewustzijn, steeds maar weer oplopende energie en golven bewegen steeds snellere trillingen je lichaamsgebied in. Je subtiele lichaam neemt deze versnellingen waar omdat je ermee gebombardeerd wordt. Daarom voelen velen van jullie af en toe minder subtiele veranderingen in je fysieke lichaam en hebben verschillende symptomen van die veranderingen.

Herhaaldelijk hebben wij de boodschap aan de mensheid gegeven om bewust te zijn van de kwaliteit van jullie gedachten en liefdevol te zijn voor jullie lichaam. De hogere Licht trillingen die op dit moment het Veld instromen zullen een enorme verandering in Licht, kleur en geluid van het Universum veroorzaken. Deze verandering is voordelig voor alle levensvormen van iedere planeet, maar is speciaal ontworpen om de Moeder en haar bewoners te ondersteunen om licht-gevuld te zijn.

Beangstigende gedachten en andere emoties vertragen de trillingen in het subtiele lichaam van de denker, worden soms geleidelijk en soms plotseling gevuld met Licht. Het lichaam-geest voelt die hogere trillingen. De symptomen die veroorzaakt worden door  deze plotselinge veranderingen leiden het lichaam en de eigenaar soms in het weigeren van Licht, denkend dat er is ‘mis’ is met de ervaring. Weigeren van welke vorm van energie dan ook door de actie van de geest kan resulteren in een blokkade van de stroom. De stroom toestaan door je lichaam te stromen zal het lichaam in een hogere frequentie dan het ooit heeft ervaren, brengen.

De fysieke symptomen van weigering van de Licht schommelingen worden door de eigenaar van het lichaam opgemerkt. Deze symptomen, hoewel ongemakkelijk, zijn tijdelijk; een gevoel van zwaarte, plotselinge en onverwachte golven van emotionele veranderingen, melancholie, hoofdpijn, schommelingen in bloeddruk, lichte koorts, tijdelijke lichamelijke traagheid of uitputting, pijn in verzwakte lichaamsdelen, hartkloppingen, toenemende honger en dorst, of het tegenovergestelde, een afnemende honger en dorst wanneer het lichaam geen extra inname maar enkel meer rust en vernieuwing nodig heeft.

Wanneer de persoon bewust wordt van de behoeften van het lichaam en die toestaat zullen de symptomen verdwijnen en zal het lichaam zich veel lichter voelen met de stroom van nieuwe frequenties. Het behoeft iedere ziel op de Planeet zich bewust te worden van deze subtiele en soms niet zo subtiele frequentieswijzigingen en zich over te geven aan de stroom van Licht.

Dat is alles voor nu.

5:55 einde

Van Inger: een interessant taal detail – Toen ik het woord ‘gebombardeerd’ hoorde, vroeg ik me af of dat woord in deze context van Licht en energie wel paste. Het leek een woord dat refereert aan geweld. Maar onze Vrienden stonden er op dat woord te gebruiken. Ik had nog steeds mijn twijfels. Gelukkig bracht het woordenboek in mijn tekstverwerker mij een verrassend antwoord:

Natuurkunde: een hoge snelheidsstroom van deeltjes richten op (een substantie)

Dat is duidelijk! Geen twijfel meer!

Over Akasha Kronieken en Levensvormen

Vrijdag, 27 januari 2012, 3:15, San José, Costa Rica

Lieve Vrienden,

Vanmorgen vroeg werd ik gewekt met een vraag: Hoe krijgen wij toegang tot de Akasha Kronieken en wanneer is het van menselijk belang om pogingen daartoe te wagen? Graag commentaar.

Geliefde,

De Akasia Kronieken kunnen ook de Vertrekken van Geheugen worden genoemd. Het is die ruimte in de Kosmische gebieden waar continue en automatisch opslag plaatsvindt van al het menselijk bestaan zoals het is en is geleefd door diegenen op moeder Aarde en alle andere plaatsen waar de zielen hebben bestaan sinds het begin van het Leven. De Geschiedenis van de Mensheid wordt bewaard in de Vertrekken van Geheugen, de Akasha Kronieken, en kunnen inderdaad worden geraadpleegd door meditatie in een verhoogde staat van bewustzijn. Het is de plaats waar de menselijke ziel naartoe gaat tijdens meditatie of hypnose, of wanneer er bewuste toegang tot de twaalf niveaus van bewustzijn is. Het zou ook gezien kunnen worden als de plaats in het continuüm om heen te gaan om ervaringen in het Super-bewustzijn, de Geest van God, de Bron van alle kennis, op te doen.

De menselijke persoonlijkheid krijgt vaak hulp door diepe meditatie via toegang tot de Akasha Kronieken en weet daarmee welke verschillende levens ervaren zijn die hun persoonlijkheid beïnvloed en verklaren hun eigenaardige gedachten en emoties in hun huidige leven.

Wij weten dat onze Ziel vele levens heeft geleefd en dat verschillende drama’s uit die levens een herinnering hebben achtergelaten die soms bewust worden, of zelfs in de cellen van onze fysieke lichamen zijn opgeslagen. Het is mijn ervaring dat het observeren en ervaren van die levens uit de Akasha Kronieken behulpzaam kan zijn bij het verwijderen van de pijn van die herinneringen. Onze persoonlijkheden zijn zich vaak niet bewust van de oorzaak van chrinische emotionele of fysieke pijn die opgeslagen zit in geest van het gekozen lichaam. Wanneer het zielsgeheugen benaderd wordt en in staat is getuige te zijn van scènes uit de Akasha Kronieken, veroorzaakt dat begrip en kan de pijn snel verdwijnen.

Inderdaad! Je hebt je vraag beantwoord: wanneer is het van menselijk belang om de Akasha Kronieken te openen? Wij vervolgen…

De Menselijke Ziel arriveert op de Planeet met een bewust gekozen Contract, dat is ontworpen in samenwerking met de Geest van God. Na de geboorte, terwijl de Ziel het nog weet, moet de persoonlijkheid nog de details van het Contract leren door bewust op zoek te gaan naar contact met de Ziel. Ondertussen geleidt de Ziel de persoonlijkheid naar handelingen die uitgevoerd moeten worden om de verschillende aspecten van het Contract af te maken. Intuitie, of zoals sommigen zeggen, onderbuikgevoel, leidt de persoonlijkheid naar een bewust contact met de Ziel. Zo lang dit bewuste contact door de persoonlijkheid gehonoreerd wordt, leiden Levenskeuzes naar vele en gevarieerde ervaringslessen in de ontwikkeling van de Ziel en het afwikkelen van het Contract. Alle levenskeuzes en ervaringen van de Ziel, inderdaad ALLE relaties met ALLES wordt opgeslagen in de Akasha Kronieken.

Bedoel je ALLE relaties, die keuzes die we maken om de Natuur te ervaren, met andere zielen, met onze geliefde huisdieren en andere dieren worden die ook deel van het Geheugen in Akasha?

Inderdaad! en niet alleen met jullie dieren. Elke keuze die de persoonlijkheid maakt met Liefde in het hart met ELKE vorm van leven wordt opgeslagen als een herinnering voor de Menselijke Ziel en wordt deel van het leerproces van de Ziel voor het volgend Contract.

Bedoel je dat onze persoonlijke keuze een mug of een kakkerlak dood te slaan een belangrijke ziele herinnering wordt die belangrijk genoeg is om opgeslagen te worden in de Akasha Kronieken?

ALLE ervaringen met ALLE levensvormen zijn belangrijk omdat het LEVEN is zoals het door God geschapen is. Menselijk Leven is de som van alle ervaringen van alle gemaakte keuzes. Geen een ding is belangrijker dan een ander ding als het aankomt op Leven zoals het door God gemaakt is. Het Leven eren is alle ervaringen en alle dingen in het Leven eren, inclusief alle levensvormen.

Dus je bedoelt dat we onszelf dezelfde karmische schade toebrengen door opzettelijk een insect te doden als door opzettelijk een mens te doden? Is dat dezelfde soort vergissing?

Leven is Leven of je nu een insect, een dier of een mens bent. Leren respect te hebben voor het Leven ongeacht hoe het er uit ziet is onderdeel van het Contract van de Ziel. Hoe dat Contract geleefd wordt, door keuzes, zorgt ervoor dat de Wet van Oorzaak en Gevolg in werking treedt. De vooruitgang van de Ziel gebeurt door de keuze die de Ziel de persoonlijkheid aanmoedigt te nemen. De persoonlijkheid benadrukken respect te hebben voor, zoals jullie ze noemen, lagere levensvormen is het werk van de Ziel en is een oorzaak en reden voor vooruitgang van de Ziel. De persoonlijkheid die de keuze maakt de levensvorm te doden, luistert niet naar de indrukken van de Ziel en zo’n keuze heeft gevolgen voor het leven van de persoonlijkheid als ook voor de vooruitgang van de Ziel.

Om duidelijk te zijn, er is geen straffende intentie in de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Actie en Reactie of in Karma. Straf houdt veroordeling in aan het adres van de Schepper. God veroordeelt en/of straft niet! God heeft wetten gemaakt. De menselijke ziel, die bewust binnen deze wetten leeft, zal naar het Leven in alle glorie geleid worden; naar verbetering van de ziel; naar leven in Licht en Liefde; naar kiezen voor Vreugde  en Vrede voor de persoonlijkheid. Die wetten overtreden leidt naar het inwerking treden ervan; “voor iedere actie is er een gelijke reactie of tegenovergestelde reactie.” De Mensheid is op de hoogte van de natuurwetten, maar leert dat het niet alleen de natuurwetten maar ook de bovennatuurwetten(metafysisch); inderdaad is het de Universele Wet die gerespecteerd moet worden.

Mijn geest is nog even terug bij de gedachte dat het doden van een insect dezelfde Wet van Oorzaak en Gevolg in werking doet treden!

Jou geest denkt aan de straf die zo’n actie tot gevolg kan hebben voor de persoonlijkheid.

Precies! Ik vind het moeilijk te geloven dat wanneer ik een mug, wiens beet de rust en vrede van mijn lichaam heeft verstoort, doodt dat een of andere Wet in werking zet dat kan leiden tot een les voor mijn Ziel! I zou bijna vragen om een voorbeeld van de reactie op mijn actie, maar dat klinkt een beetje aanmatigend om dat te doen! Dus, ja, ik ben brutaal genoeg dat toch te vragen!

Hier op aarde zijn we heel wat tijd bezig met het verdelgen van insecten en besteden geld aan het produceren van chemicaliën om van insecten, die ons leven verstoren, af te komen.Hoe treedt de wet van oorzaak en gevolg in werking bij het verdelgen van muggen?

In het eerste geval, het verdelgen van een mug, is de inwerking treden van de Wet van Oorzaak en Gevolg niet vaak direct zichtbaar maar de subtiliteit kan waargenomen worden door het continue effect van andere insect invasies in je leven. Dood een mug, maar merk dat andere insecten je ruimte binnenzwermen om je persoonlijk irritatie te veroorzaken, totdat je ze kunt accepteren als een Levensvorm die ergens belangrijk is in de voedselketen.

In het laatste geval, het doden door chemicaliën, zegt de wereld-zoals-het-nu-is genoeg over de inwerking treden van de Wet van Oorzaak en Gevolg! Sommige insecten, die leven met dezelfde wetten en die ook universele intelligentie hebben, zijn geëvolueerd door immuun te worden voor de chemicaliën. Dezelfde insecten en levensvormen die door niet nadenkende mensen vernietigd zijn, hebben op hun beurt plagen en andere minder gelukkige reacties in de menselijke voedselketen veroorzaakt door de dreiging van honger te verhogen en door de groei van waardevolle planten te beïnvloeden.

Je vragen hebben ons van de Akasha Kronieken naar het doden van een insect gebracht. Wees ervan bewust dat deze gerelateerd zijn en dat alle menselijk handelen opgenomen wordt in de Akasha Kronieken. Wees er ook van bewust dat de derde dimensie; tijd, niet meer aan de kant van de mensheid staat. Jullie gaan naar een hogere dimensie waar groter bewustzijn onbedachtzame acties in het beland van de mensheid zullen stoppen en waar veel van de gestelde vragen vanuit je eigen bewustzijn beantwoordt zullen worden.

Ondertussen kan een ieder van jullie de Akasha raadplegen door meditatie en andere vormen van verhoogd bewustzijn met als doel het oproepen van Licht en Genezing. Leeft binnen de Universele Wetten en Licht, Liefde en Vreugde zal het resultaat zijn. Je intentie zal in en gevuld met Licht zijn!

Zo is het!

5:15

Verspreiding van ‘Boodschappen van onze Vrienden’

Het is toegestaan deze boodschappen te gebruiken in blogs en op andere webpagina's, zolang er een bronvermelding en een link naar deze website wordt opgenomen. De boodschappen zijn te belangrijk om niet verspreid te worden.